Petrovics Soma (szerk.): Utasítások az ágostai hitv. evang. lelkészek számára, különös figyelemmel a lelki gondozásra. Szentes 1904.

'^tasitá^ az ágostai hitv. evang. lelkészek számára, különös figyelemmel a lelki gondozásra. A bányai egyházkerület megbízásából szerkesztette : Petrovics Soma csanád-csongrádí osperes. KIADJA A B A N Y A I E G Y TI Á ZKERCLET. Ära : korona. Szentos. Nyomatott a »SZENTES és VIDÉKE« könyvnyomda gyorssajtóján 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalom