Székács József kiad.: Bányakerületi utasítások (Pest, 1871)

m f r BANYAKBRULETl UTASITASOK. MELYEK BIZOTTMÁNYILAG ÁTDOLGOZVA, ESPERESSÉGILEG MEGVITATVA, AZ 1865. 66. 67. 68. ÉS 1S70-KI KÖZGYŰLÉSEK ÁLTAL MEGÁLLAPÍTVA, AZ 1811. SEPT. 30. TARTOTT KERÜLETI KÖZGYŰLÉS ÁLTAL Ρ Ε Ι) I G SZENTESÍTVE ÉS KIHIRDETTE AZ ÁGOST. H1TV EVANG. BANYAKIiRÜLET MEGBÍZÁSÁBÓL KÖZREBOCSÁTOTTA SZÉKÁCS JÓZSEF, SUPF.RINTENDENS. ~£2s— NYOMA ΤΟ Τ Τ Α Ζ PESTEN. ATHENAEUM 18 7 1. NYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom