Szeberényi Andor: Az 1791-ik pesti ev. ág. hitv. zsinat történelme. (Pest, 1869)

Az 1791-ik­pestl ev. ág. Iii tv. zsinat TÖKTENELME. Irta SZEBERMÏI ANDOR, a nagylaki ev, ág. h. egyház egyik rend s papja, s a békési esperesség jegyzője. PEST, 1869. Kiadja és nyomatja Hornyánszky Victor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom