Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1935. november 15

Küldte: ^yű^-^^fr^ hő j) Tárgy ; A MAGYARORSZÁGI ÁG. HITV. EVANG. KER. EGYETEMES EGYHÁZ ! 1935. ÉVI NOVEMBER HÖ 15. NAPJÁN, BUDAPESTEN MEGTARTOTT RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlés D. Báró Radvánszky Albert egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Geduly Henrik a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök elnöksége alatt tartatott meg. A közgyűlésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Dr. Mágócsy-Dietz Sándor az egyetemes tan­ügyi bizottság elnöke, Báró Feilitzsch Berthold az egyetemes gyám­intézet világi elnöke, Vitéz Dr. Pétery Aladár egyet, világi aljegyző, Dr. Báró Radvánszky Antal egyet, világi aljegyző, Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Zsigmondy Dezső egyetemes főellenőr, Szelényi Gyula egyetemes pénztáros, Kesztler László egyetemes ellenőr, Dr. Scholtz Oszkár egyetemes levéltáros, Dr. Báró Podmaniczky Pál a theol. fakultás dékánja, Ziermann Lajos az egyet, gyámintézet egyházi elnöke, Zongor Béla egyet, egyházi főjegyző, Tóth József egyet, egyházi aljegyző, Kardos Gyula egyet, egyházi aljegyző, Kuthy Dezső egyet, egyházi aljegyző. Az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Mészáros Gyula, Dr. Tomcsányi Vilmos Ziermann Lajos, Mihalovics Samu, Kovács Pál, Dr. Konkoly Elemér, Laszkáry Gyula, Andor, Duszik Lajos, Németh Károly, Sárkány Béla, Dr. Dómján Elek, Dr. Mikler Károly, Dr. Zsedényi Béla, Németh Samu, Dr. Hittrich Ödön. B) Hivataluknál fogva, n Dr. Mesterházy Ernő a dunántúli egyház­kerület felügyelője, Dr. Pesthy Pál a bányai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Sztranyavszky Sándor a dunáninneni egy­házkerület felügyelője, Dr. Bruckner G 1 1 t egyházkerületi képviselők : D. Geduly Henrik, mint a tiszai egyházkerület püspöke, D. Kapi Béla a dunántúli egyházkerület püspöke, D. D. Raffay Sándor a bányai egyházkerület püspöke, D. Kovács Sándor a dunáninneni egyházkerü­let püspöke, ő jogakad. dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom