Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1934. október 26

I IUI ,TC i fV. CEYHÂ2KEDIET £ I^RUgYAROKSZÁGI ÁG. HITY. |VANG. KEß. EGYETEMES EGYHÁZ 1934. ÉVI OKTOBER HO 26. NAPJÁN, BUDAPESTEN MEGTARTOTT RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JlfirYZÖKÖNYYl A közgyűlés D. Báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. A közgyűlésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tan­ügyi bizottság elnöke, Báró Feilitzsch Berthold, az egyetemes gyám­intézet világi elnöke, Vitéz Dr. Pétery Aladár, egyet, világi aljegyző, Dr. Báró Radvánszky Antal, egyet, világi aljegyző, Dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, Szelényi Gyula, egyetemes pénztáros, Kesztler László, egyetemes ellenőr, Dr. Scholtz Oszkár, egyetemes levéltáros, Dr. Deák János, a theol. fakultás dékánja, Ziermann Lajos, az egyet, gyámintézet egyházi elnöke, Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző, Tóth József, egyet, egyházi aljegyző, Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző, Kuthy Dezső, egyet, egyházi aljegyző. Az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Mészáros Gyula, Dr. Konkoly Elemér, Ziermann Lajos, Mihalovics Samu, Kovács Lichtenstein László, Dr. Dukavits Vilmos, Andor, Németh Károly, Duszik Lajos, Sárkány Laszkáry Gyula, Béla, Dr. Dómján Elek, Csővári Géza, Dr. Mikler Károly, Dr. Zsedényi Béla, Németh Samu, Dr. Hittrich Ödön. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület fel- D. Geduly Henrik, mint a tiszai egyházkerület ügyelője, püspöke, Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyház- D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület kerület felügyelője, püspöke, Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel- D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület ügyelője, püspöke, Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egy- D. Kiss István, a dunáninneni egyházkerület házkerület felügyelője, püspöke, Dr. Bruckner Győző, jogakad. dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom