Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1933. november 10

aium* r I r . : et rsrvrvci tsvvxAUb ïaMuj A MAGYARORSZÁGI ÁG. HITV. EjFANG. KER. EGYETEMES EGYHÁZ • wu n .,• M***wr-—"** »- • rwffiW'MS**« DR. LUTHER MÄRTON SZÜLETÉSÉNEK 450. ÉVFORDULÓJÁN, 1933. ÉVI NOVEMBER HÓ 10. NAPJÄN, BUDAPESTEN MEGTARTOTT RENDES EGYETEMES KÖZGrYŰLESENEK JEGYZÖKÖNYVE A közgyűlés D. Báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak : A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tan­ügyi bizottság elnöke, Báró Feilitzsch Berthold, az egyetemes gyám­intézet világi elnöke, Dr. Szelényi Aladár, egyet, világi főjegyző, Dr. Lehotzky Antal, tb. egyet, világi főjegyző, Vitéz Dr. Pétery Aladár, egyet, világi aljegyző, Dr. Báró Radvánszky Antal, egyet, világi aljegyző, Dr. Rásó Lajos, egyetemes ügyész, Szelényi Gyula, egyet, pénztáros, Kesztler László, egyet, ellenőr, Dr. Scholtz Oszkár, egyet, levéltáros, Dr. Kiss .fenő, a theol. fakultás dékánja, Ziermann Lajos, az egyet, gyámintézet egyházi elnöke, Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző, Tóth József, egyet, egyházi aljegyző, Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző, Kuthy Dezső, egyet, egyházi aljegyző. Az egyetemes törvényszék bírái: Dr. Mészáros Gyula, Dr. Szelényi Aladár, Ziermann Lajos, Kovács Andor, Németh Károly, Dr. Konkoly Elemér, Laszkáry Gyula, Rupp- Duszik Lajos, Sárkány Béla, Dr. Dómján Elek, recht Olivér, Csővári Géza, Dr. Zsedényi Béla, Németh Samu, Dr. Hittrich Ödön. B) Hivataluknál [ogva, mint Dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyház­kerület felügyelője, Dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel­ügyelője, Dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egy­házkerület felügyelője, Dr. Bruckner Győző, egyházkerületi képviselők : 1). Geduly Henrik, mint a tiszai egyházkerület püspöke, D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke, D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület püspöke, Kiss István, a dunáninneni egyházkerület püs­pöke, jogakad. dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom