Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1931. november 27

TV' k §!] s!j*f !Tf" j fV f r >'-- . 'J. j ...... . . w wyaii I« m äiämß - 3 "— - v ffißz^...S- S I j ^magyarországi ágostai hitv.; evang. ker. egyetemes egyház ÍLrs^.—w —— - *** li.li'iÉléiÉlihÈiiiillI 1931. évi november hó 27. napján, Budapesten megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A közgyűlés D. báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége a 7att tartatott meg. Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, dr. báró Feilitzsch Berth old, az egyetemes gyámirtézet világi elnöke, dr. Szelényi Aladár, egyet, világi főjegyző, dr. Lehotzky Antal, tb. egyet, világi főjegyző, vitéz dr. Pétery Aladár, egyet, világi aljegyző, Bendl Henrik, egyet, pénztáros, Szelényi Gyula, egyet, ellenőr, dr. Scholtz Oszkár, egyet, levéltáros. Dr. báró Podmaniczky Pál, a theol. fakultás dékánja, Ziermann Lajos, az egyet, gyámintézet egyházi elnöke, Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző, Tóth József, egyet, egyházi aljegyző, Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző, Kuthy Dezső, egyet, nyugdíj-int. ügyvivő. 11 : Az egyetemes törvény sz ék bírái: dr. Mészáros Gyula, dr. Krayzell Miklós, Lich- Balogh István, Kovács Andor, Duszik Lajos tenstein László, Rupprecht Olivér, dr. Tomcsányi Sárkány Béla, dr. Dómján Elek. V. Pál, dr. Dukavits Vilmos, Laszkáry Gyula. dr. Hittrich ödön, dr. Mikler Károly. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület fel­ügyelője, dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyházkerület felügyelője, dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel­ügyelője, dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egy­házkerület felügyelője. dr. Bruckner Győző, jogakad. dékán D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püs­pöke, D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházkerület püspöke, Kiss István, a dunáninneni egyházkerület püs­pöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom