Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1930. november 21

9 A löWNTOtl a EGYHAWERpi ET Sägjjgj jgAj Ed;. KoBSZ A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1930. évi november hó 21. napján Budapesten megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A közgyűlés D. báró Radvánszky Albert , egyet, egyházi és iskolai felügyelő, és D. Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke; dr. báró Feilitzsch Berthold, az egyetemes gyámintézet világi elnöke; dr. Szelényi Aladár, egyet, világi főjegyző; dr. Lehotzky Antal, tb. egyet, világi fő­jegyző; vitéz dr. Pétery Aladár, egyet, világi al­jegyző; dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész; Ben dl Henrik, egyet, pénztáros; Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; dr. Scholtz Oszkár, egyet, levéltáros; dr. Deák János, a theol. fakultás dékánja; Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egy­házi elnöke; Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző; Tóth József, egyet, egyházi aljegyző; Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző; Kuthy Dezső, egyet, nyugd.-int. ügyvivő; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Mészáros Gyula, dr. Krayzell Miklós, Varga Gyula, Balog István, Duszik Lajos, Lichtenstein László, Rupprecht Olivér; Sárkány Béla, dr. Dómján Elek, Csővári Géza; dr. Hittrich Ödön, dr. Mikler Károly. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület felügyelője; dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyház­kerület felügyelője; dr. Pesthy Pál, a bányai egyházkerület fel­ügyelője; dr. Sztranyavszky Sándor, a dunáninneni egyházkerület felügyelője; dr. Bruckner Győző, jogakad. dékán. D. Kapi Béla, a dunántúli egyházkerület püspöke; D. D. Raffav Sándor, a bányai egyházker. püspöke; Kiss István, a dunáninneni egyházkerület püspöke;

Next

/
Oldalképek
Tartalom