Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1929. november 15

Tûurv.n' e» 1 r iMWilfc­ïàr^j: A magyarországi ágostai hitfv. evang. keresztyén egyház g 1929. évi november hó 15. napján megtartott RENDES EGYETEMES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZÖKÖNYVE. A gyűlés D. báró Radvánszky Albert, egyet, egyházi és iskolai felügyelő és D. Geduly Henrik, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: dr. Mágócsy-Dietz Sándor, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke; dr. Szelényi Aladár, egyet, világi főjegyző; dr. Lehotzky Antal, tb. egyet, világi fő jegyző; vitéz dr. Pétery-Petrik Aladár, egyet, vi­lági aljegyző; dr. Rásó Lajos, egyet, ügyész; Rendi Henrik, egyet, pénztáros; Szelényi Gyula, egyet, ellenőr; dr. Scholtz Oszkár, egyet, levéltáros; dr. Kiss Jenő, a theol. fakultás dékánja; Ziermann Lajos, az egyet, gyámint. egy­házi elnöke; Zongor Béla, egyet, egyházi főjegyző; Tóth József, egyet, egyházi aljegyző; Kardos Gyula, egyet, egyházi aljegyző; Kuthy Dezső, egyet, nyugd.-int. ügyvivő; Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Mészáros Gyula, Lichtenstein László, Horváth Sándor (paksi), Varga Gyula, Balog István, Duszik Lajos, Sárkány Béla, dr. Dómján Elek, Csővári Géza; Rátz László, dr. Hittrich Ödön, Bancsó Antal, dr. Mikler Károly. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházker. fel- D. Kapi Béla, a dunántúli egyházker. püs­ügyelője; ; pöke; dr. Mesterházy Ernő, a dunántúli egyház- D. D. Raffay Sándor, a bányai egyházker, ker. felügyelője; püspöke; dr. Pesthy Pál, a bányai egyházker. fel- Kiss István, a dunáninneni egyházker. ügyelője; püspöke; dr. Rruckner Győző, jogakad. dékán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom