Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1918. szeptember 11

Ev.ehk er. számvevőség' Sopron Erk,l9 20, _ n * /Wsz. - db.mell.# A magyarországi ágostai hitv. evang. keresztyén egyház 1918. évi szeptember hó 11—13. napjain megtartott 1918. évi rendes egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. A gyűlés báró Prónay Dezső, utóbb báró Soíymossy Lajos egyetemes egyházi és iskolai felügyelőknek és dr. Baltik Frigyes, mint a hivatalára nézve legidősb püspöknek, elnöksége alatt tartatott meg. Az ülésen jelen voltak: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői: br. Prónay Dezső, tb. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; br. Soíymossy Lajos, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő; dr. Mágócsy-Dietz Sándor a tanügyi bizott­ság elnöke ; dr. Pollner Ödön a tanügyi bizottság al­elnöke ; dr. Szelényi Aladár, világi egyet, főjegyző; dr. Lehotzky Antal, „ „ aljegyző; dr. Mikler Károly, aljegyző, úgy is, mint jogakadémiai dékán; Sztehló Kornél, egyetemes ügyész; Bendl Henrik, „ * pénztáros; dr. Baltik Frigyes, mint hiv< legidősb püspök; Gyürky Pál, tb. főjegyző (úgy is, mint az egyet, nyugdíjintézet ügyvivője); Händel Vilmos, egyházi egyet, főjegyző ; Bancsó Antal, „ „ aljegyző; úgy is, mint theologiai akadémiai igazgató; Révész János, egyházi egyet, aljegyző; Bognár Endre, egyetemes gyámintézeti egy­házi elnök. Az egyetemes törvényszék bírái: dr. Meskó László, Fischer Miklós, dr. Kéler Zoltán, dr. Fischer Gyula, dr. Zergényi Jenő ; Terray Gyula, Horváth Sándor, (paksi), Sárkány Béla, Wagner G. Adolf, Bohus Pál, Vargha Gyula, Kovács Sándor (úgy is, mint theologiai akadémiai igaz­gató) : Mayer Endre, theologiai akadémiai igazgató. B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Szentiványi Árpád, a tiszai ker. felügyelője ; dr. Zsigmondy Jenő a bányai ker. „ dr. Berzsenyi Jenő a dunántúli ker. „ dr. Raffay Sándor, a bányai kerület püspöke ; Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke.

Next

/
Oldalképek
Tartalom