Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1897. október 20

A magyarhoni ágost. hitv. evang. keresztyén egyház 1897. évi október hó 20., 21., 22., és 23. napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és hivatalára nézve legidősb püspöknek, Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. jelen voltak az egyetemes közgyűlés következő tagjai: A) Hivataluknál fogva, mint az egyházegyetem tisztviselői : Báró Prőnay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, az egyetemes tanügyi bizott­ság elnöke és tiszteletbeli főjegyző. Zsilinszky Mihály, az egyetemes tanügyi bi­zottság alelnöke. Masznyik Endre, theol. akadémiai igazgató. Baltik Frigyes, mint hivatalára nézve leg­idősb püspök. Láng Lajos Dr. Schreiner Károly Lányi Bertalan Szentiványi Árpád Laszkáry Pál Rohonyi Gyula Bancsó Antal Fischer Miklós az egyetemes tör­vényszék birái. Ritter Károly Kund Samu Török József Terray Gyula Stettner Gyula Korén Pál Csiskó János . az egyetemes törvény­szék birái. Dr. Zsigmondy Jenő, egyetemes főjegyző. Győry István, egyetemes aljegyző. Dr. Lehotzky Antal » » Sztehlo Kornél, egyetemes ügyész. Bendl Henrik, » pénztárnok. Dr. Röck Géza, » ellenőr. Góbi Imre, » levéltárnok. Poszvék Sándor, egyetemes főjegyző. Händel Vilmos, » aljegyző. Glauf Pál, » » B) Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők : Fabiny Teofil, a bányai kerület felügyelője. Radó Kálmán, a dunántúli » » Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője. Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. Zelenka Pál, a tiszai » » Gyurátz Ferencz, a dunántúli » »

Next

/
Oldalképek
Tartalom