Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1895. október 9

A magyarhoni ág. hity. evang. keresztyén egyház 1895. évi október hó 9-ik, 10-ik, 11 -ik és 12-ik napján Budapesten tartott egyetemes közgyűlésének t r • • JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és a hivatalára nézve legidősb püspöknek, Baltik Frigyesnek elnöksége alatt tartatott meg. Jelen voltak: az egyetemes közgyűlés következő tagjai A) Hivataluknál fogva mint az egyházegyetem tisztviselői: Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, a tanügyi bizottság elnöke s egyetemes főjegyző. Masznik Endre az egyet, theol. akadémia igazgatója. Dr. Schreiner Károly Beniczky Kálmán Lányi Bertalan Dr Láng Lajos Szentiványi Árpád Poszvék Sándor, tanár Csecsetka Sámuel, tanár Böhm Károly, tanár í-H t/2 .Î3 aj J2 S KS S ^ £ " .g N > cd Dr. Zsigmondy Jenő, egyetemes aljegyző. Sztehló Kornél, egyetemes aljegyző. Dr. Liedemann Károly, egyetemes ügyész. Bendl Henrik, egyetemes pénztárnok. Röck Géza, egyetemes ellenőr. Baltik Frigyes mint hivatalára nézve legidősb püspök. Kund Samu, lelkész 1 >-< Ritter Károly » +-> w .b Török József » <L2 S v f s -M Terray Gyula » <L2 S v f s -M Stettner Gyula » Boditzky Kálmán lelkész 6 *<]_ Glauf Pál, lelkész N £ cd Farbaky József leik., egyet, főjegyző. Trsztyénszky Ferencz leik., egyet, aljegyző. Gyurátz Ferencz leik., egyet, aljegyző. B) Hivataluknál fogva mint egyházkerületi képviselők: Fabiny Teofil, a bányai kerület felügyelője. Radó Kálmán, a dunántúli kerület felügyelője. Laszkáry Gyula, a dunáninneni kerület fel­ügyelője. Mayer Endre, theologiai dékán. Sárkány Sámuel, a bányai kerület püspöke. Zelenka Pál, a tiszai kerület püspöke. Mészáros István, a dunántúli kerület püspök helyettese. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom