Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1894. május 23

A magyarhoni ág. hitv. evang. keresztyén egyház 1894. évi május hó 23-ik és 24-ik napjain Budapesten tartott rendkívüli egyetemes köz­gyűlésének JEGYZÖKÖNYVE. Ezen közgyűlés br. Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek és Karsay Sándor püspöknek s a gyűlés második napján az egyetemes felügyelőnek és Karsay Sándor püspöknek, ennek távozása után pedig a hivatalra nézve Karsay Sándor után leg­idősb püspöknek, Zelenka Pálnak, elnöksége alatt folytattatott és tartatott meg. Jelen voltak: az egyetemes közgyűlés következő tagjai: A) Hivataluknál fogva mit Báró Prónay Dezső, egyetemes egyházi s iskolai felügyelő. Dr. Győry Elek, a tanügyi bizottság elnöke s egyetemes főjegyző. Zsilinszky Mihály, a tanügyi bizottság alel­nöke. Schneller István, az egyet, theol. akadémia igazgatója. as egyházegyetem tisztviselői. Karsay Sándor, mint hivatalra nézve leg­idősb püspök. Dr. Schreiner Károly Beniczky Kálmán Lányi Bertalan Bánó József Nádosy Kálmán Szentiványi Árpád Poszvék Sándor tanár Csecsetka Sámuel tanár Böhm Károly tanár G *<U > u S u S 2 £ ^ CD N bJO V N 03 Kund Samu lelkész Ritter Károly » Török József » Terray Gyula » Stettner Gyula » Bodiczky Kálmán lelkész Svechla János » Glauf Pál G -aj > s=g in <D -Q £ ^ CD N 2: <w Ui <D N a Zelenka Pál püspök, egyetemes gyáminté­zeti elnök s hivatalánál fogva egyszersmind kerületi képviselő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom