Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1892. október 5

a bányai egyházkerületből: Sárkány Sámuel, püspök Bacliát Dániel, budapesti főesperes Händel Vilmos, nagy hon ti főesperes Belohorszky Gábor, bács-szerémi főesperes Kramár Béla, bánáti főesperes Raab Károly, barsi főesperes Áchim Ádám, békési főesperes Török József, pestmegyei főesperes Melczer Gyula, pestmegyei alesperes Simkó Frigyes, nógrádi alespéres Scholcz Gusztáv, budapesti Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri Bakai Péter, ocsovai Jezovits Pál, czinkotai Szeberényi Lajos, b.-csabai Kemény Ödön, tápió-szfent-mártoni Szilárd János, domonyi Zvarinyi János, csomádi } Bernáth Sándor, derzsenyei Chovan Viktor, ambrózfalvai Gaál Mihály, agárdi Mekler Sámuel, beszterczebányai Famler Gusztáv, tornai Róth Béla, törökbecsei Stiegelmal János, cservenkai Benka Gyula, főgymn. igazgató Böhm Károly, főgymn. igazgató Jezsovich Károly, tanár Falvay Antal, igazg. tanító a? M <D Fabiny Teofil, ker. felügyelő Br. Podmaniczky Géza Zsilinszky Mihály Laszkáry Gyula Skultéty Ede Szontagh Pál, törvényszéki elnök Székács Ferencz Görgei István Pulszky Ágost Matuska Péter Andaházy László Br. Kaas Ivor Haviar Dániel Fabiny Gyula Münnich Áurél Br. Radvánszky János Rohonyi Gyula Henszelmann Kálmán Radvánszky György Zsigmondy Jenő Farbaky István Burchard Konrád Domanovszky Endre Haasz Sándor Hegedűs Károly Ivánka Pál Kern Lajos Bendl Henrik, egyet, pénztárnok Okolicsányi Gyula Omaszta Gyula Osztroloczky Miklós Dr. Szontagh Ábrahám Poszszert Gyula Zsilinszky Endre; esp. felügyelők a tiszai egyházkerületből: Zelenka Pál, püspök Dianiska András, lőcsei lelkész, ker. gyám­intézeti elnök Limberger István, késmárki lelkész Pap György, zajzoni lelkész Korbély Géza, krizdai h. lelkész Hörk József, theol. dékán Hajtsy Sándor, főgymn. igazgató Ludmann Ottó, főgymn. igazgató Fischer Miklós, főgymn. igazgató Mészáros Ferencz, tanár Bánó József, f esp. felügyelő Szentiványi Árpád, esp. felügyelő Szontagh Pál, esp. felügyelő Fabiny Ferencz, esp. felügyelő Marton János, ker. jegyző Institorisz Endre és még számos tag; továbbá dr. Győry Elek ezen gyűlés világi főjegyzője, dr. Vetsey István vil. jegyzője és Horváth Sándor, valamint Lauko Károly lelkészek, mint e gyűlésre helyettesített egyházi jegyzők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom