Egyetemes Közgyűlési Jegyzőkönyv – 1890. október 8

A magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok négy egyházkerülete 1890. évi október hó 8-ik és 9-ik napjain, Budapesten tartott egyetemes egyházi közgyűlésének JEGYZŐKÖNYVE. Ezen közgyűlés báró Prónay Dezső egyetemes egyházi s iskolai felügyelőnek és Karsay Sándornak, a dunántúli egyházkerület püspökének társelnöklete alatt tartatott meg: Jelen voltak: a dunántúli egyházkerületből: Karsay Sándor, püspök Bauer Adolf, tolnai esperes Kund Sámuel, vasi középegyházm. esperes Stettner Gyula, vasi felsőegyházm. esperes Laucsek Jónás, soproni esperes Németh Pál, somogyi esperes Madár Mátyás, fehér-komáromi esperes Mód Lénárd, kemenes-aljai esperes Sántha Károly, sár-szt.-lőrinczi lelkész Szigethy Dániel, malomsoki lelkész Szarvasy Sámuel, lajos-komáromi lelkész Brunner János, soproni lelkész Stiegler Gusztáv, „ „ Bognár Endre, lovászpatonai lelkész Löw Fülöp, locsmándi Horváth Sándor, paksi „ Izsó Vincze, győri „ Hajas Endre, szt.-andrási „ Dubovay Béla, n.-magasi „ Reichert Gyula, dorogi „ Vagner Samu, varsádi „ Tomka Gusztáv, győrkönyi „ Gyurácz Ferencz, pápai „ Bancsó Antal, theol. dekán Poszvék Sándor, lyc. igazgató Kapy Gyula, képezdei igazgató Marhauser Imre, tanár Ebenspanger János, tanár Fadgyas Pál, tanár Pálmay Lajos, segédlelkész Szigethy Lajos, tanárjelölt Radó Kálmán, ker. felügyelő Nádosy Kálmán, esp. felügyelő Dr. Schreiner Károly, esp. felügyelő Dr. Fischer Kálmán, „ „ Barcza Géza, „ „ Andorka Gyula, „ ,, Hrabovszky István, „ „ Perlaky Elek Dr. Andorka Elek Dr. Ajkay Béla Id. Bélák István lfj. Bélák István Dr. Berzsenyi Jenő Berzsenyi Dezső Dr. Haubner Rezső Dr. Rácz Ottó Nagy József Kiss Jenő Szigethy István Váralj ay Pál Károlyi Antal Károlyi Endre Ihász Lajos Fördős Vilmos Dr. Láng Frigyes

Next

/
Oldalképek
Tartalom