Esztergom és Vidéke, 2006

2006-06-15 / 24-25. szám

Udischer József Városi Könyvtár -^00 Esztergom, Táncsics M u 10 fel.: 33/523-170. Fax: 33/401-919* Bzmt Jattmn fizitlmrárnM a nemzett eggaég holtHofo, leikig H &zal$á\á\n\ Esztergom és Vidéke www. POLGÁRI HETILAP e-mail: esztergomesvideke.hu Alapíttatott 1879-ben * Alapító főszerkesztő: dr. Kőrösy László * Megjelent 1944-ig LXV évfolyam esztergomesvideke@vnet.hu Új sorozat * XXI. évfolyam, 24-25. szám * 2006. júnins 15. * 8 oldal * Ára: 100 Ft Aquasziget Esztergom Egészség Központja kiállított az Egészségligeten! Műemlék-épület teljes felújítása a Belvárosban Az egészségügy minden területén dolgozóknak fontos feladata az, hogy megismertessék az emberekkel az egészséges életmódot, a megelő­zés lehetőségeit, illetve felhívják figyelmüket azokra a jelekre, melyeket felismerve orvoshoz kell fordulni. Az Aquasziget Esztergom Egészség Központja június első hétvégéjén részt vett Budapesten az Egészségliget rendezvényen. A Városligetben, 200 ezer négyzetméter területen, több mint 120 sátorban voltak szűrő­vizsgálatok. A jelentős médiatámogatással beharangozott esemény sike­rét mutatta, hogy az egészség sok területére kiterjedő szűrősátrak előtt egész nap hosszú sorok kígyóztak. A június 3-án és 4-én zajlott esemény - a már tavalyról megismert és sikeres szabadtéri rendezvények mellett: Szűrő utca, Tanácsadás utca, Megelőzés utca, Lélek utca, Esély utca, Olimpia utca, Termék utca, Biztosítók utcája, Véradás stb. sátras kaval­kád - programjait kiegészítették a megelőzéssel és az egészséggel kap­csolatos előadások a Petőfi Csarnokban. Nem titkolt célja volt az Egészségliget rendezvénynek, hogy az elő­adásokon felhívja a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára, amelyek nagy részre a helyszínen rögtön elvégezhető volt, a résztvevők tanácsot kérhettek a szakemberektől, esetleg meg is vásárolhatták a megelőzés­hez szükséges termékeket. Az eddig megkapott információk alapján mintegy 45 000-en látogat­tak ki az Egészségligetbe a két nap folyamán. Az Egészségliget 69 part­nere jelent meg a rendezvényen, a szűrő és tanácsadó sátrak száma 90 volt. A rendezvényről számtalan lap- és hírügynökség, szinte valamennyi rádióállomás beszámolt, megtisztelte jelenlétével a rendezvényt a Ma­gyar Televízió, RTL Klub, TV2, Hír Tv, a Hálózat Televízió, a Zugló Tele­vízió. (Előzetesen is már számos televízióállomás beszámolt a rendez­vényről.) Á teljesség igénye nélkül: a rendezvényt megtisztelte a kormány több tagja, eljöttek a fővárosi és kerületi önkormányzatok tisztségviselői, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, valamint 27 olimpiai bajnok, az Egyesült Államok Nagykövete és munkatársai, a Kórházszövetség elnö­ke és több kórház igazgatója. Az Aquasziget Esztergom is nagy sikert könyvelhetett el a rendezvé­nyen való részvételével. Több ezer érdeklődő fogadta nagy örömmel a fürdő szolgáltatásait, és a visszajelzések szerint már többen el is látogat­tak az élményfürdőbe az ünnepek idején. Ámon Adrienn Mihalovics Barbara (Pálos) A történelmi Belváros egyik patinás épülete a Bajcsy-Zsilinszky utca 7. szám alatti ház, mely kétszáz évvel ezelőtt épült, és négy generáci­ón át a Leitner család tulajdona volt. A műemléki épületet a közelmúlt­ban megvásárolta a Magyar Külkereskedelmi Bank, és itt, a Belvárosban lesz az esztergomi székházuk. A műemlékekre törvényileg előírt követel­mények szerint a teljes körű felújítás terveit a fővárosi Gerencsér Építész­iroda Kft. készítette, amit az esztergomi önkormányzat mellett működő városi tervtanács jóváhagyott. veznek. Az engedélyeztetési terv­dokumentáció - a falak és a tartó­szerkezetek mellett - éppen a te­herbírás érdekében tartalmazza a födémszerkezet megerősítését. Az Esztergomba letelepedni szándékozó MK Bank bizonyára igényes székházra pályázott; jól döntöttek, hiszen belvárosi kör­nyezetben, műemléki hangulat­ban a földszinten 295, az emeleten 235 négyzetmétert alakíthatnak ki. A szép tervek mellett most már a kivitelezés következik. Ezzel szemben jogos a szomszédok és az arra sétálók bizalmatlansága, mert minden a nyilvánosság kizá­rásával történik. Esztergomban van jó példa a műemléki székház­ra, igényes felújítására (gondo­lunk itt a kereskedelmi kamara, valamint a bíróság székházára). Elvárhatjuk tehát, hogy hason­ló történjen az MKB jövőbeni székházánál is. Mindezeket Faragóné Godó Mária főépítésztől tudtuk meg. A Belvárosban sétálók már tapasz­talhatták, hogy a lekerített épület­ben a bontási munkálatokat meg­kezdték. írásunk keretében most is kritikusan szóvá tesszük, hogy a kivitelező kötelessége nagyméretű hirdetőtáblán közreadni a tervező nevét és címét, a műszaki ellenőrt, a kivitelezés cégét és felelős sze­mélyét, az elkészülési határidőt. Mindezt az építési szabályzatok jól megfogalmazták. Jó példa erre a Széchenyi téri átépítési program­tábla. A tulajdonosváltás előtt a műem­léki épületet ­pincét, földszin- . tet, emeletet, pad­lásteret - csak részben használ­ták, lakás, műhe­lyek, üzletek vol­tak benne. Meg­érett a teljes fel­újításra. A két év­századdal ezelőtt épített polgári ház két részből áll: az utcai homlokzat és az udvari trak­tus alkotja. A Ge­rencsér Építész­iroda Kft. elfoga­dott és jóváha­gyott engedélyez­tetési tervei sze­rint mindkét rész megőrzi eredeti formáját a felújí­tás során. Am a szomszédoknak kételyeik vannak a napjainkban történő bontások miatt, ezért a szakhatóság helyszínelését kér­ték. A tervek szépek, a városképet gazdagító felújítást ígérnek a hom­lokzati vakolat cseréjével. A bejá­rat visszakerül a homlokzat köze­pére, és innen az átriumba vezet. A földszinten ügyféltermek, tár­gyalók, irodák, értéktárak, pénz­tárak lesznek. Az emeletre a most is meglévő udvari belső lépcsőhá­zon át lehet feljutni az átriumba. Az emeleten további irodákat, tár­gyalókat, technikai szobákat ter-

Next

/
Oldalképek
Tartalom