Esztergom és Vidéke, 2004

2004-10-28 / 43-44. szám

10 esztBRBQfl) vivehe 2004. október 28. SZABADIDŐ * TERMESZETJARAS * SPORT A Várhegyen a magyar labdarúgásról tanácskoztak Az elmúlt héten Budapesten, a Puskás Ferenc stadionban írta alá Csányi György, az OTP el­nök-igazgatója, Hernádi Zsolt, a MOL Rt. elnök-vezérigazgatója, valamint dr. Bozóky Imre, a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség elnöke az 550 millió forintról szóló támo­gatási szerződést, mely a labdarú­gó utánpótlás nevelésére fordítha­tó. Szerdán Esztergomban, a Vármúzeum dísztermében ren­dezték meg az OTP - MOL ­Bozsik Labdarúgó Akadémia című konferenciát, mely a szerződés tartalmi felhasználásáról szólt. A Bozsik-programban az ország minden részében közreműködő 300 szakember jött el a jövőformá­ló találkozóra. Mint az egész napos rendezvényből kitűnt, nem túlzás a minősítés. Baranya István esztergom-kertvárosi iskolaigaz­gató, az MLSZ diáklabdarúgásá­nak vezetője házigazdaként kö­szöntötte a konferencia vendégeit és résztvevőit. A házigazda város nevében Knapp János Pál alpol­gármester szólt a rendezvény je­lentőségéről, majd őt dr. Bozóky Imre, az MLSZ elnöke követte. Történelmi helyen történelmi ese­mény résztvevői vagyunk - kezdte mondandóját az elnök. Továbbra sem maradt adós a minősítő jel­zőkkel. „Évszázados esemény" ez a program, mely utolsó lehetőség a magyar labdarúgás európai felzár­kóztatására. Hernádi Zsolt a maga és a Csányi György elnök nevében is szólt, amikor reményét fejezte ki a támogatásuk sikeres megvaló­sításában. Hangsúlyozta, hogy a több mint félmilliárd forint éves támogatás, és egy év múlva értéke­lik a hasznát. Bizakodott, hogy Andorra ellen színvonalas válogatott-rögbimeccset láttunk Emlékezetes sporteseményen voltunk jelen szombaton délután a Prímás-szigeti stadionban. A vá­rakozás ellenére Andorra csapata jóval technikásabb rögbit muta­tott. Az eredmény sem maradt el, 28:16 (15:6) arányban győztek. Nagyszerű időben, remekül előké­szített pályán kitűnt a vendégek gyorsasága, remek labdakezelése, összeszokottsága. A magyar válo­gatott (fotónkon Michael Cowan új szövetségi kapitánnyal és Kovács Katalin olimpiai bajnok kajakos­sal, aki díszvendége volt az ese­ménynek) is derekasan helytállt, játéktudásukból, a tisztes helytál­lásra futotta. Összességében jó propagandája volt a rögbinek, a több mint 2000 néző elégedetten távozott. E hétvégén a hetes rögbi magyar kupa döntőire kerül sor. A felnőttek Vácra utaznak vasárnap. A Vitézek RSE junior és kadétcsa­patai szombaton Érden mérkőz­nek. A jövő héten a válogatott újabb erőpróba előtt áll. Ljublja­„exportképes magyar javat" támo­gatnak, hiszen a labdarúgás szerte a világban jövedelmező üzletág. Dr. Mezey György, az MLSZ szak­mai igazgatója alig negyedórás elő­adásában ledöbbentette a hallga­tóságot. A népességhez viszonyít­va a mai Európában Magyaror­szág az igazolt labdarúgók tekin­tetében a „tökutolsó" helyen áll. Igaz ez a klubcsapataink és a válo­gatott szereplésére is. Ugyancsak negatív eredményünk, hogy az el­múlt fél évszázadban Magyaror­szágon számolták fel a legtöbb lab­darúgóklubot és a legtöbb sport­pályát. Előadásában nemcsak a pesszimizmus domborodott ki, ha­nem éppen e szerződés kapcsán re­ménysugarat is látott. A gyerekek­kel 7 éves kortól kell a focit megszerettetni. Később már a szenvedélyük hajtja őket. Késő délutánba nyúlóan az or­szág minden részéből érkezett instruktorok számoltak be az eredményeikről, majd Both József MLSZ vezető instruktor szakmai előadása hangzott el. A rendez­vény Mezey György zárszavával ért véget, bejelentette, hogy ezt az összeget kizárólagosan az után­pótlásra fordítják, az MLSZ veze­tői ebből nem vesznek el. A hangu­latra jellemző, hogy a konferencia az Apostol együttes Merj álmodni, Magyarország című művének meghallgatásával zárult, mely nyilvánosan elsőként itt hangzott el, és hivatalos premierje csak he­tek múlva lesz. Hajrá Magyaror­szág! Hajrá magyar futball! - kö­szöntek el szerdán késő este Esztergomból a hazai labdarúgás utánpótlás-nevelésének megszál­lottjai. Fallabda: Gran Café Kupa egyéni verseny A Szenttamás úti fallabda csarnokban rendezte meg az Esztergom Start Squash Club a hagyományos őszi idénynyitó versenyét, mely már egyúttal az ötödik Gran kupát jelentette. Szombaton reggel 8 órától este 9-ig pattogott a labda a csarnok három pályáján. Négy kategóriában hirdetett versenyt Lázár István elnök, melynek fő támogatója a Bádi Gran Kft. volt. A legnépesebb mezőny a B kategóriában nevezett. A végeredmény: 1. Szirányi Csaba, 2. Deér Kár­oly (a döntőben 9:2, 7:9,9:7), 3. Mórocz Géza, 4. Kecskés Péter (9:2, 9:3). A vigaszversenyben 1. Lanermann Zsolt (Budapest), 2. Gazda-Pusztai Sándor (Tata), 3. Szabó Zoltán, 4. Gábor Árpád (Tata). Először rendezték meg a rutin-korosztály versenyét, melyen körmér­kőzés során dőlt el a sorrend: 1. Hangya Gábor, 2. Bádi Gábor (a verseny fő támogatója a lenti csoportkép középső sorában balról a harmadik), 3. Aranyossy József, 4. Péntek Tamás, 5. Ilosvai Gábor. A legerősebb cso­port ezúttal is az A-kategóriában nevezett. Az esti mérkőzéseket nagy közönségérdeklődés kísérte, a végered­mény: 1. Szirányi Regő (a döntőben 9:3, 5:9, 9:1, csoportképünk felső so­rában középen), 2. Lukács Csaba (Tatabánya), 3. Molnár Péter, .4 Zséger Ádám (a helyosztó mérkőzésen 9:6, 9:5). A támogatók által felajánlott díjakat Lázár István adta át, a résztve­vők valamennyien a főtámogató emblémás pólóját is megkapták. Válogatott edzőtáborban az EEHE-utánpótlás legjobbjai Az Esztergomi Evezősök Hajós Egylete rendkívül sikeres évet zárt. Olvasóink, akik lapunkból tájékozódhattak versenyeik eredményéről, osztják ezt a véleményt. A Magyar Evezős Szövetség hagyományosan hatkilométeres hosszú­távú, egyenkénti indításos versennyel zárta az évadot a csepeli Duna-ág­ban. Ezen az ország legjobbjai vettek részt meghívás alapján egypáreve­zős, valamint kétpárevezős hajóegységekben, felnőtt és utánpótlás kate­góriákban. Az EEHE sportolói ezúttal is kitettek magukért, az ifjúságiak köré­ben Fekete Álmos ezüstérmet nyert, Kónya András hatodik, Dori Bence hetedik, Czakó Péter kilencedik, Wolf Károly tizennegyedik lett. A nők ifjúsági kategóriájában Pék Nóra a hatodik időt evezte. A hosszú, szép őszben még az egyesületben is folyik a munka, ám a válogatott keret kéthetes dunavarsányi táborozást élvez. Esztergomból meghívást kapott Fekete, Czakó, Kónya és Pék. Gyöngyös Antal klubel­nök és Mármarosi Győző ügyvezető elnök mellett a fiúknál Mármarosi János, a lányok körében Fiala József irányítja az evezőséletet. Az EKSE első őszi pontja Sorsdöntő meccsek előtt áll az Esztergomi Kézilabda SE NB l-es női csapata. Az újonc pécsi egyetemisták otthonában 26:26 arányú döntetlent értek el. A pontszerzés részesei vol­tak: Bartus, Horváth, Mezőségi (3), Nagy Mária (4), Csernus (3), Lázár (5), Vincze (7), Borkowska (4), Brecska, Bodor, Nagy Mariann, edző Németh Sándor. Szerdán este (lapzár­tánk után) a sorsolás szerint a Dunaferrt csodálhatta az esz­tergomi közönség. Szombaton ugyancsak kiesési rangadót ját­szanak idegenben a lányok, ez­úttal Kiskunhalason. Bizonyá­ra teltház lesz november 3-án 18.30-kor a Dobó tornacsarno­kában. Ekkor a legnépszerűbb magyar klubcsapat, a Fradi lesz a vendég. Az ifik aznap 20 óra­kor mérkőznek. Az ESC hullámzása Ezúttal a sikeres tatai mér­kőzés után Vértesszőlősön ve­reség, mégpedig 4:1 arányú, kö­szöntött Holdampf Sándor tanítványaira. A megyei bajok­ságban a Komárom vezet 28 ponttal, 23 ponttal követi őket a Tata és a Naszály. Az Esztergo­mi SC 4 győzelemmel, 2 döntet­lennel, 5 vereséggel, 19:21 gól­aránnyal, 14 ponttal a 11. helyen áll. A megyében 16 csa­pat szerepel. Természetj ár ás Ismét kerékpártúrára indul­nak a Meteor egyesület tagjai és vendégeik. November 7-én, va­sárnap reggel 8 órakor találkoz­nak az Erzsébet parkban. Útvonal: Búbánatvölgy - Pi­lismarót - Pilisszentlélek - Esz­tergom. Túravezető Papp Lász­ló. Érdeklődni Bernáth Lciszló­né szakosztályvezetőnél lehet a 415-440 telefonon. "SPORI PRINT V" Kft. NYOMDA és STÚDIÓ Színbontás, Levilágítás, Proof készítés 2500 Esztergom. Schweidel u. 50 (A SUZUKI bejáratánál) Tel.: 36/33-501-530 Fax: 36*33-501-540 E-mail: sporiprintvifövnet.hu nában november 6-án Szlovénia lesz az ellenfelük a Világkupa se­lejtező A-csoportjában. A keretben továbbra is 11 esztergomi készül Szőlősi - Sujogán edzőpáros irá­nyításával. Lapunk következő száma nov ember 11-én jeleni k m eg! ESZTERGOM VAROS ONKORMANYZATANAK TAMOGATASAVAL KIADJA A STRIGONIUM RT. Főszerkesztő: BENCZE CS. ATTILA (Telefon: 06/30/953-65-38) Szerkesztőség: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 4. Pf. 233 Telefon/fax: 06(33) 500-810, e-mail: esztergomesvideke@vnet.hu Szerkesztői Műhely BÁNHTOY LÁSZLÓ (helyismeret, oktatás, civil szervezetek) Dr. HORVÁTH ISTVÁN (közgyűjtemények, helytörténet, évfordulók) KAPOSI ENDRE (vizuális kultúra, városarculat, környezetvédelem-környezetkultúra) KODITEK PÁL (közélet, idegenforgalom, testvérvárosok) NAGYFALUSI TIBOR (szabadidő, pódium-művészetek, irodalom) PÁLOS IMRE (gazdaság, kereskedelem, sport) Dr. SZÁLLÁSI ÁRPÁD (egészségügy, szociálpolitika, művelődéstörténet) SEBŐ JÓZSEF (Veszprém, tiszteletbeli tag) Felelős kiadó: DR. GÁL NÓRA a Strigonium Rt. vezérigazgatója 2500 Esztergom, Deák Ferenc utca 4. Tel.: 06/33/510-040 Nyomda: Spori Print V Telefon: 06(33) 501-530 Felelős vezető: Vincze Ferenc HU-ISSN 0864-7054 Határon túli testvérlapok: HARGITA NÉPE Megyei napilap, Csíkszereda - Főszerkesztő: Borbély László PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE Havilap, Párkány - Főszerkesztő: Himmler György SZATMÁRI FRISS ÚJSÁG Megyei napilap, Szatmárnémeti - Főszerkesztő: Veres István

Next

/
Oldalképek
Tartalom