Esztergom és Vidéke, 2000

2000-11-02 / 44. szám

2 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 2000. november 2. Közös történelmünk kezdetei A fenti címmel került sor október 25-27-e között Esztergomban arra a magyar-szlovák történészkonferenci­ára, amelynek nyitóelőadásait - Hor­váth Béla, a Vármúzeum igazgatójá­nak köszöntője után - Glaiz Ferenc, az MTA elnöke és Duáan Kováé, a Szlovák Tudományos Akadémia tu­dományos titkára tartotta az esztergo­mi Vármúzeum lovagtermében. A konferencián október 26-án többek között Száz Zoltán, az MTA Törté­nettudományi Intézetének igazgatója, Valérián Bystricky, az SZTA Törté­nettudományi Intézetének igazgatója és EngelPál történész előadása hang­zott el. Másnap, október 27-én Vin­cent Mócska, Szovák Kornél és Tring­li István előadása után kerekasztal beszélgetésre került sor A közös törté­nelem, mint értelmezési keret címmel. Munka- ós szervezetpszichológus szakmai napok Esztergomban A Munkalélektani Koordináló Ta­nács és az MPT Munka- és Szervezet­pszichológia szekciója 2000-ben 15. alkalommal rendezte meg a munka­és szervezetpszichológus szakmai na­pokat - ezúttal a Prímás-szigeti Hotel Esztergomban október 25-27-e kö­zött. A három nap során olyan témák kerültek terítékre, mint a szervezet­pszichológia, a pályaszocializáció, a minőségbiztosítás. A konferencia résztvevőit - mint házigazda - Juhász Albin, Esztergom alpolgármestere köszöntötte. Köszönet az 1 %-ért! A „Papnevelés támogatására és az Esztergomi Érseki Szeminárium újjáépítésének segítésére" létreho­zott alapítvány kuratóriuma köszöne­tét fejezi ki mindazoknak, akik jöve­delemadójuk 1 %-ával támogatták az alapítványt. A felajánlott összeg 323 992 forint, melyet a kispapok használatára szánt liturgikus ruhák és újmisés papjaink részére miseruha vásárlásra fordítot­tunk. Az alapítvány kuratóriuma a jö­vőben is bizalommal kéri a támoga­tást az 1 % felajánlásával. Adószám: 19144919-1-11. * A Keresztény Múzeum Alapít­vány ezúton szeretné megköszönni a számlájára utalt 1 % adótámogatást. A befolyt 101163 forinttal a Keresz­tény Múzeum folyamatos működését segítjük elő. További szíves támoga­tásukat előre is köszönjük. _ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára köszöne­tét fejezi ki mindazoknak, akik az 1998. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-ával intézményünket támogatták. A felajánlott összeget, 8780 Ft-ot a tűzoltókészülékek cseréjéhez hasz­náltuk fel. HETROL HETRE Szánthó 'Barna rovata Rendkívüli üiés Képviselő-testületünk november 2-án 15 órakor a Városháza nagytermében rendkívüli, zárt ülésen tárgyalja Esztergom új jegyzőjének kinevezését. Az ausztrál parlament delegációja a királyvárosb an Dr. Ader János, az Országgyűlés elnökének meghívására októberben ha­zánkba látogatott az ausztrál parlament delegációja. A nyolc nap során John Forrest képviselő, a küldöttség vezetője, Dick Adams, Lou Liberman, Roger Price képviselők, Winston Crane és Chris Schacht szenátorok, valamint Richárd Selth, a parlament külkapcsolati osztályának munkatársa, a küldött­ség titkára október 19-én Esztergomba is ellátogatott. A delegáció felkereste a Suzuki gyártelepet, majd a vállalat vezetőivel folytatott megbeszélés után megtekintették a Bazilikát, ahol találkoztak Meggyes Tamással, Esztergom polgármesterével. Bizottsági ülések Október 30-án tartotta soros ülését a Pénzügyi Bizottság, amelyen többek között a Szent István Strandfürdő volt kazánházában történő öltöző építéséről, önkormányzati kötvény-kibocsátásról, a város gázközművagyonáról, vala­mint a polgármester és alpolgármesterek jutalmának kifizetéséről tárgyalt. Ugyancsak október 30-án ülésezett a Városfejlesztési Bizottság. Afonto­sabb napirendi pontok: a Fürdő Szálló rekonstrukciójával kapcsolatos felhasz­nálási előszerződés, tulajdonosi hozzájárulás kérése a kórházi konténerek bontásához, energiatakarékossági hitelprogram, a beruházási, felújítási, kar­bantartási tervek kiegészítése környezetvédelmi fejezettel, Esztergom közvi­lágításának korszerűsítése, Pilisszentlélek villamosenergia-ellátása, városi ka­merarendszer kiépítése. Ugyanezen a napon ülésezett az Ifjúsági és Sportbizottság is, többek között tájékoztatót hallgatott meg a városi diáksport helyzetéről. R@SSMANN Drogéria és Parfüméria Diszkont Dinamikusan fejlődő holland-német drogériahálózat BOLTVEZETŐT és BOLTI ELADÓKAT-PÉNZTÁROSOKAT keres újonnan megnyíló esztergomi üzletébe. Cégünk vegyiáru-drogéria kiskereskedelemmel foglalkozik. Feltételek: * szakirányú kereskedelmi végzettség mindhárom munkakörben, * többéves boltvezetői szakmai gyakorlat, boltvezetői képesség, * pénztárosi képzettség. Elbírálásnál előnyt jelent: * drogista tanfolyam, * mobilitás munkaidőben. Ha jól tud csapatban dolgozni, ha jó a kapcsolatteremtési készsége, ha szeretne egy biztos munkahelyet és szívesen dolgozna szép környezetben széles és szívonalas áruválasztékkal, várjuk jelentkezését. Érdeklődni Antal Attiláné területi vezetőnél a 06-30/985-8153-as telefonszámon lehet. ROSSMANN MAGYARORSZÁG Kft. 1675 Budapest, Pf. 109 MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK Kertvárosi hírek Október 27-én kedves ünnepség keretében köszöntötte a helyi vörös­kereszt szervezete Kertváros 70 év feletti lakóit az Idősek Napja alkalmá­ból. Az ünnepségen idén először lehe­tőség volt vérnyomásmérésre is. A megjelenteket Orbán Ilona, a kiren­deltség vezetője üdvözölte, majd Horváth Mihály né a helyi vöröske­reszt vezetője és Horváth Lajosné te­rületi vöröskeresztes elnök köszön­tötte virággal és kedves szavakkal Kertváros legidősebb polgárát, Ladá­nyi Lajosnét, aki 95. évében jár és jó egészségnek örvend. Érdekes szín­foltja volt a rendezvénynek az idősek által készített kézimunkák és festmé­nyek kiállítása. A műsort az óvodá­sok, iskolások, a Pinceszínház tagjai adták, a megjelenteket uzsonnával is megvendégelték. * Kertváros labdarúgó-csapata múlt­heti hazai, Nagyigmánd elleni mérkő­zését 2:0-ra, az e heti, Bajóton leját­szott meccset pedig 4:2-re vesztette el. Az ifik is mindkét esetben vesztes­ként hagyták el a pályát Nagy Tibor Mi a konzervativizmus? Az Esztergomi Polgáregylet a Kon­zervatív esték elnevezésű beszélge­tés* sorozatának újabb fórumára októ­ber 28-án délután került sor a volt Vármegyeházán. (Mint ismeretes, a nagy sikert aratott első összejövetel vendége május 6-án dr. Habsburg Ot­tó, a Páneurópai Unió elnöke volt) A beszélgetőpartner ezúttal Lu­dassy Mária filozófus, az Eötvös Ló­ránd Tudományegyetem tanára volt Témája: Mi a konzervativizmus? Az ősi magyarok és a kereszténység A fenti címmel tartott előadást dr. Makkay János régész-professzor ok­tóber 19-én a Bocskai Szabadegyetem rendezvényén, a Szabadidőközpont­ban. A magyarság ősi eredetével, a Kárpát-medencébe való bejövetelük­kel és az államalapítással foglalkozó korábbi előadásokban felvázolta a honfoglaló magyarok szerepét, azt a politikai helyzetet melyben a magyar királyság megszületett Most Szent István királyt a korabeli források megközelítésével mutatta be. Külön fejezetet szentelt a professzor a koro­názási ereklyéknek. Befejezésképpen méltatta az Árpád-házi szenteket, megemlékezve emberi nagyságukról és nemzetet formáló karakterükről. A Bocskai Szabadegyetem előa­dás-sorozata november 9-én 18 óra­kor folytatódik a Zöldház színházter­mében dr. Szabó László politológus előadásával, mely az amerikai elnökvá­lasztás eredményével, valamint a '60-as évek Amerikájával foglalkozik. Tóth Béla Anyagtorlódás miatt több Írá­sunk kimaradt, ezeket jövő szá­munkban közöljük. A szerzők és az olvasók szíves elnézését kér­jük! - a Szerkesztőség

Next

/
Oldalképek
Tartalom