Esztergom és Vidéke, 2000

2000-12-14 / 50. szám

446 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 2000. november 2. Ez történt - röviden December 11-én délután a József Attila Általános Iskola Bánomi Galé­riájában Kántor János festőművész nyitotta meg Barnáné Pirchala Zsu­zsa mézeskalács-készítő első önálló kiállítását A bemutatott alkotások, valamint a készítésükhöz szükséges méz a kiállításon megvásárolható, il­letve megrendelhető. * December 12-én délután a Város­háza nagytermében ülésezett a Helyi Érdekegyeztető Tanács. Az ülés napi­rendjén a helyi adórendelet 2001. évi módosítási tervezete szerepelt * December 12-én 18 órakor a városi önkormányzat és a Mozgássérültek Regionális Egyesülete a Sydney-ben megrendezett paralimpián sikeresen szerepelt Hevesi Mónika párbajtőrví­vó tiszteletére ünnepséget rendezett. Meggyes Tamás polgármester mon­dott köszöntőt majd Hevesi Mónika számolt be ausztráliai élményeiről. * December 12-én 17 órakor a táti Kultúrházban mutatták be Kátai Fe­renc: Tál története című könyvét A vendégeket Szenes Lajos, a nagyköz­ség polgármestere köszöntötte, a könyvet dr. Horváth István múzeum­igazgató ajánlotta a közönség figyel­mébe. Akönyvbemutatót rövid műsor tette színessé, a résztvevők egyben megtekinthették a Táti Helytörténeti Értékmentő Alapítvány falumúzeumi kiállítását is. * December 13-án az esztergomi Vár Lovagtermében karácsonyi gálamű­sort szervezett az esztergomi Vármú­zeum és Várkávézó, valamint az ENÉKE. A vendégeket Horváth Béla múzeumigazgató köszöntötte, közre­működött a Szent István Günnázium színjátszó köre Durzák Anna vezeté­sével. Az est folytatásában a Várszerdák című irodalmi estre került sor, mely­nek házigazdája Horányi László szín­művész, vendége pedig Meleg Vil­mos, a nagyváradi színház igazgatója volt * December 13-án délelőtt a Suzuki Jó-Dobronya Márkakereskedésben és Szervizben a Magyar Suzuki Rt. ve­zetői ünnepélyesen átadtak egy Suzu­ki Wagon /r-t a Klaszter Iroda részére a működéshez kapcsolódó feladatok ellátására. Helyesbítés Az Északdunántúli Vízmű Rt. Esz­tergomi Vízmű Üzeme a következő helyesbítést kérte lapunktól: „A Hivatali címek, telefonszámok, ügyfélfogadás címszó alatt fogyasztói irodánkat az alábbiak szerint kérjük közölni: ÉDV Rt Esztergomi Vízmű Üzem Fogyasztói iroda Táti út 26/b. Tel.: 412-251,415-155 Hibabejelentés éjjel-nappal a disz­pécserszolgálatnál: tel.: 419-299 Az ügyfélfogadási idő helyesen lett feltüntetve." HETROL HETRE Szánthó 'Barna rovata Képviselő-testületi ülés Esztergom Város Képviselő-testülete december 14-én, csütörtökön a Vá­rosháza nagytermében tartja soron következő ülését amelyen több mint 30 napirendi pont kerül megtárgyalásra. Bizottsági ülések December 11-én ülésezett a Pénzügyi Bizottság, a 19 napirendi pont nagy része előirányzat-átcsoportosítási kérelmekkel foglalkozott szó volt a kiemelt sportágak póttámogatásáról, a helyi autóbuszközlekedési díjak megállapítá­sáról és különböző szerződésekről. * Ugyanezen a napon ülésezett a Városfejlesztési Bizottság is, megvitatták az építmény- és gépjárműadó mértékét egy megvalósíthatósági tanulmányt az Ipari Parkba történő betelepülésre és több más, kisebb jelentőségű témát. Fórum A Pro Patria Összefogás a Kereszténydemokráciáért Egyesület fórumot rendez december 14-én, csütörtökön 17 órai kezdettel a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola dísztermében. Előadók: Harrach Péter szociális és családügyi miniszter, dr. Latorcai János, az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának elnöke, Balsay István, az Országgyűlés Területfejlesztési Bizottságának elnöke, valamint Meggyes Ta­más, Esztergom polgármestere. Millenniumi ünnepi gyűlés A Balassa Bálint Társaság és a Balassa Bálint Múzeum december 15-én 17 órakor a múzeum könyvtárában Millenniumi Ünnepi Gyűlést tart Az ihlet erőszakos pillanata címmel. A gyűlés előadója Melocco Miklós szob­rászművész, bevezetőt mond prof. dr. Leel-Össy Lóránt, a Balassa Társaság elnöke. Ünnepélyes átadás Elkészült a Szent István Strandfürdő 50 m-es medencéjének lefedése és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló egységek kialakítása. Az elkészült létesftmény ünnepélyes átadására december 18-án, hétfőn 16 órakor kerül sor. A megnyitó után az érdeklődők a Faragó-Csapó vízilabda iskola bemutatóját valamint a műúszó kvartett műsorát tekinthetik meg. Emléktábla-avató December 13-án 15.30-kor a Kis-Duna sétányon, a Platán Panzió mellett az Esztergom Barátainak Egyesülete, az Esztergomi Polgáregylet és a Balassa Bálint Múzeum szervezésében felavatták Einczinger Ferenc (1879-1950) festőművész emléktábláját a 12-es számú ház falán. A megjelenteket Koditek Pál tanácsnok, az EBE elnöke köszöntötte, emlékbeszédet mondott Nagyfa­lusi Tibor ny. könyvtárigazgató. Felhívás A regisztrált hegyközségi tagoknak 2000. december 15-éig bejelentési kötelezettségük van a Vám- és Pénzügyőrség felé. A bejelentésre a VPOP esztergomi parancsnokságán vásárolható nyomtatványok szolgálnak. Esztergomi Hegyközség vezetősége December 16-án 15 órától a Szabadidőközpontban A belépés díjtalan! Kertvárosi hírek A múlt hét végén 65 facsemete el­ültetését kezdték meg Kertváros utcá­iban. A képviselői alapból megvásá­rolt szabadtéri padok telepítését is befejezték a szakmunkásképző inté­zet diákjai. Két év alatt 54 pad került ki a közterületre. * A Közösségi Házban december 15­én 17 órakor nyílik Kertes Andrea Érezzük magunkat jól! című kiállítá­sa. December 19-én a Közösségi Ház névadója születésének 100. évfordu­lójára emlékeznek. Az emlékműsor­ban fellépnek: Tóth Sándor főiskolai tanár, József Attila-díjas költő, Horá­nyi László színművész, valamint Fe­hér László klarinétművész. Az emlé­kezés után koszorúzási ünnepségre is sor kerül Féja Géza domborművénél. * Akirendeltség előkertjében az idén is feldíszítették az élő fenyőfát. Színes égőket helyeztek rá, majd az óvodá­sok is raktak néhány díszt a fára. Nagy Tibor Ajándék a Richter-gyártól (má) A Richter Rt. már korábban is támogatta az iskolákat számítástech­nikai eszközökkel. Kápobiay Dezső, a gyár igazgatója elmondta, hogy a dorogi fióktelep karácsonyi ajándék­ként 56 darab számítógépet adomá­nyozott az esztergomi, a dorogi és a környező települések iskoláinak. Ez­zel az iskolákban a számítástechnikai oktatás fejlesztését szeretnék segíteni, hiszen már az általános iskola 7-8. osztályában szerepel ez a tantárgy. A Richter-gyárban a korszerű gyár­tási folyamatokhoz a dolgozóknak a számítástechnika területén is jártas­sággal kell rendelkezniük. Az iskolák számítástechnikai felszereltségének támogatásával így jövendő dolgozóik képzéséhez is hozzájárulnak. NÉZZE ÖN IS! Városi Televízió Tíz éve az Ónok szolgálatában. Gyógyszertári ügyeletek December 15.: Szent István Patika December 16-17.: Piros Patika December 18.: Kerschbanmayer Pat. December 19.: Piros Patika December 20.: Kolos Patika December 21.: Szent Anna Patika

Next

/
Oldalképek
Tartalom