Esztergom és Vidéke, 1998

1998-10-22 / 42. szám

ÍGY SZAVAZTUNK! — Részletes eredmények a 3. oldalon — es THE 1998. október 22.-42. sz. • POLGÁRI HETILAP • Ara: 50 Ft Harmadszor is: dr. Könözsy László A legelső, ami vasárnap este kiderült, hogy Esztergom szavazásra jogosult lakóinak még a felét sem érdekelte, ki lesz a polgármestere, ki lesz kerületének önkormányzati képviselője. Több mint 50 százalék nem kívánt beleszólni városunk életének alakulásába. Igaz, ez még így is felette van az országos átlagnak, de ez csekély vigasz a közömbösségre. Aztán 21 óra után az is nyilvánvalóvá vált: ez a választás nem lesz izgalmaktól mentes. S valóban: szinte az utolsó pillanatig, az utolsó szavazó­köri eredmény beérkezéséig nyitott volt a kérdés: Szűcs György vagy dr. Könözsy László nyeri-e meg a versenyfutást a polgármesteri székért? A 61 %-os feldolgozási aránynál még az előbbi jelölt vezetett behozhatat­lannak tűnő előnnyel (133 szavazattal), innen billent át a „mérleg nyelve" a már nyolc éve a polgármesteri székben ülő Könözsy László javára. A polgármesterek vetélkedője végül az alábbi eredménnyel zárult: 1. Dr. Könözsy IAszló (független) 1881 szavazat 2. Szűcs György (KSZE-FKGP-KDNP-MIÉP) 1809 szavazat 3. Simon Tibor (Rudnay Egyesület) 1499 szavazat 4. Csernusné Láposi Elza (MSZP) 1422 szavazat 5. Sipos Imre (FIDESZ-MPP) 1375 szavazat 6. Dr. Etter Ödön (független) 878 szavazat 7. Dr. Haller Zoltán (3E) 691 szavazat 8. Dr. Havas Miidós (független) 529 szavazat 9. Miavecz Jenő (SZDSZ) 446 szavazat Közvetlenül a végeredmény nyilvánosságra hozatala után kértünk nyilat­kozatot dr. Könözsy Lászlótól, aki immár harmadízben nyerte el a város polgárainak bizalmát. (Gyorsinterjúnk a 3. oldalon!) Dr. Könözsy László úrnak polgármester Esztergom Igen Tiszteli Polgármester Úr! Budapest 1998. október 19. A választók bizalma Polgármester Urat hatalmazta fel arra, hogy Esz­tergomot, az ország első fővárosát, a magyar prímások ősi székvárosát átvezesse az üdvösség harmadik és államiságunk második évezredébe. Engedje meg, hogy Esztergom városának polgármesterévé történt újra­választása alkalmából köszönthessem. Polgármester Úr eddigi tevékenységét minősíti az újraválasztás. Remé­lem, hogy a közös problémákra a jövőben is alkalom adódik megbeszélé­sek útján, mindkét fél számára megnyugtató megoldásokat találni. Polgármester Úr és az új testület munkásságára Isten áldását kérve Tisztelettel „TÚLSÁGOSÁN KICSI EZ AZ ORSZÁG AHHOZ, HOGY SOKFELÉ HÚZZUNK BENNE!" - figyelmeztetett Orbán Viktor Esztergomban A címben jelzett megállapításon túl még egy konklúzió vonható le miniszterel­nökünk múltheti esztergomi látogatásából. Nevezetesen: igencsak szüksége volna a városnak egy nagy befogadóképességű színházteremre. A népszerű politikusra ugyanis oly sokan voltak kíváncsiak, hogy nemcsak a Szabadidőközpont színház­terme és előcsarnoka, de a bejárat előtti kövezett járda is zsúfolva volt érdeklődők­kel. így aztán az esztergomi polgárok zöme csak a Városi Televízió egyenes közvetítéséből szerezhetett tudomástarról, mit is mondott Orbán Viktor a köszön­tésére összegyűlt közönségnek. A miniszterelnök - miután igen figyelmesen meghallgatta dr. Horváth István „memorandumát" Esztergom hányatott sorsáról, különös tekintettel az elmúlt félévszázad eseményeire - hosszan elemezte az ország társadalmi és gazdasági életének aktuális kérdéseit, majd - mintegy válaszként a korábban elhangzottakra - kijelentette: nem gondolta volna, hogy az a sok méltánytalanság, amellyel most Horváth István előadásából szembesült, megtörténhetett államalapító királyunk szülővárosával. Majd kitért arra, milyen szerep vár a jövőben Esztergomra, a régi fővárosra. Biztosította az itt élő polgárokat, hogy a kormány minden segítséget meg fog adni városunknak, hogy méltóan ünnepelhesse a millenniumi évet. A tervek szerint 2000. augusztus 20-án itt, a volt királyi várban kezdődne államisá­gunk ezeréves fennállásának ünneplése, s ebből az alkalomból Esztergom megkap­ná a „ megyeijogú város" megtisztelő címet is. „ Esztergomnak nemcsak történelmi múltja van - mondta többek között Orbán Viktor-, de fényes jövője is lehet!" A miniszterelnök széles körű összefogásra szólított fel, hangsúlyozta: a kormány, az országgyűlés csak akkor tud eredményeket produkálni, ha a települések önkor­mányzatai, megválasztott vezetői is támogatják elképzeléseit. Nagyon is igaznak érezzük alábbi megállapítását: „Túlságosan kicsi ez az ország ahhoz, hogy sokfelé húzzunk benne!"

Next

/
Oldalképek
Tartalom