Esztergom és Vidéke, 1995

1995-03-16 / 11. szám

6 Sport - szabadidő - hétvége ESZTERGOM és VIDÉKE es POLGARJ LAP ELŐJEGYZÉS Nagyné Stróbl Katalin, Szekeres Gabriella Előző számunkban tudósítottunk a Jó tanuló - jó sportoló díjak átadásáról. Az eltelt egy hét alatt több olvasói le­velet és telefonhívást kaptunk, mely­ben - lapunk révén - gratulálnak a dí­jazottaknak és a pályázaton résztve­vőknek. M.L.: „Örömmel olvastam az Esz­tergom és Vidéke ez évi 10. számában a Jó tanuló - jó sportoló pályázat nyer­Lázár István, Jávorfi Ferenc, Roszival Zsófia „JÓ TANULÓ - JÓ SPORTOLÓ" teseiről. Büszkék lehetnek a sportolók, edzőik, tanáraik és nem utolsósorban a szülők is. A jó tanulás önmagában is teljes embert kíván, s mellette még sportolni is igazán derék dolog. Bár­mely sport-ágban az országos élvonal­hoz tartozni erőfeszítést, rendszeres edzéseket, sok versenyzést követel. Szép dolog volt a városi Sportkollégi­umtól, hogy felismerte ennek jelentő­ségét és már harmadik éve hirdetik meg a pályázatot. Reméljük, hogy mind több olyan diákunk lesz, aki mél­tán pályázhat erre a büszke címre. Az Kriszeg Tímea, Steigerwald Tímea elmúlt években szép sikereket értek el az atléták, a birkózók, a cselgáncsozók, az evezősök, a karatésok, a triatlono­sok, és íme egyikük-másikuk bizo­nyítványa is legalább jó, jeles vagy ki­tűnő rendű. A csapatsportok közül nem hallunk az asztaliteniszezőkről, a fo­cistákról, a röplabdásokról, arögbisek­ről. Köztük nincs jó tanuló? Vagy gyengébbek a sporteredmények?" EAC vezetőválasztás Kajtár László az új elnök Az Esztergomi Atlétikai Club veze­tőségválasztó közgyűlését a sportcsar­nok tárgyalójában tartották. Nagy Ist­ván elnök először az elmúlt év jó sport­eredményeiről szólt. ^ Az atléták közül: Újlaki Ágota, Jom­bik Zoltán, Lászlóvszki Andrea, Páldi Anita (100 méteres síkfutás 12,9 mp. időt futott), Dér Adám, Arvai Eszter, Mezőfi Gergely, Koleda Attila, Égi Zsolt, Horváth Tibor, Emmer Attila a legsikeresebb. A karatésok között: Kocsis Tünde, Szilágyi Diána, Krempf Réka, Prú­zs inszki Ivett, Dunai László, Mihály József, Zrínyi Miklós, Poropszki Krisz­tina érte el a legjobb eredményt. Pálin­kó Andrásné gazdasági vezető elmond­ta, hogy költségvetésük 450-500 ezer forint. Több támogatójuk van: Trend Kft., Relabor Kft., Privát Color Kft., Kucklender Kft., Erdős Pál, Kajtár László, Mitter és társa, Kati Szalon, Gold Team, Maradi háztartási bolt. Az ülésen az elnökséget megválasz­tották, tagjai: Kajtár László (elnök), Nagy István ügyvezető elnök, Pálinkó Andrásné, Nádasdi László, Pálmai Zoltán, Vörös László, Zrínyi Miklós, Kocsis Tünde. Kajtár László: - Örülök, hogy meg­választottak. Lehetőségeimhez képest mindent megteszek. A sportot eddig is támogattam. Az atlétikához szoros szá­lak fűznek. Az eredményességet kell kihasznál­ni, és reklám dolgában is erősíteni kell klubunkat. Asztalitenisz Az Uniker ASE idegenben nyert Sáfár Ferenc tudósítása: - Nehezen harcoltuk ki a győzelmet, Budapesti MMG -Esztergomi Uniker ASE 8:10. Győztek: Éliás Attila (3), Hetzer László (3), Rákos Csaba (1), Jakab András (2), az Éliás-Hetzer páros, illetve dr. Vágott (3), Sütő (2), Györgyevics (2), és a Gyorgyevics-Jurák páros. Tatabányán a megyei felnőtt bajnokságon Burány-Csiba a harmadik, Vollár­Honti harmadik, Hetzer-Vollár harmadik, Éliás-Honti ötödik, Éliás-Hetzer má­sodik, Bereczki-P árvái ötödik lett. Egyéniben Hetzer a negyeddöntőben Pignicz­kitől kapott ki. Az ifjúsági bajnokságon: Hajdok második, Bereczki harmadik, Vollár második, Párvai-Sárvári második, Hajdok-Bereczki harmadik, Vollár­Honti első, Burány-Galkó harmadik, Bereczki-Vollár második, Párvai-Burány és Hajdok-Honti harmadik lett. XVII. Porga Kupa '1. Poliflex (Dorog) Március 12-én, vasárnap délelőtt a sportcsarnokban telt ház előtt játszot­ták le a XVII. Porga kupa négyes dön­tőjét. Eredmények: Poliflex - Dorogi Sportcsarnok 2:2, Bizalom Csonttörők - Fortuna 6:3, Poliflex - Bizalom Csonttörők 3:1, Dorogi Sportcsarnok ­Fortuna 4:3, Dorogi Sportcsarnok - Bi­zalom Csonttörők 2:0, Poliflex - For­tuna 8:4. Végeredmény: 1. Poliflex 7 pont (13:7), 2. Dorogi Sportcsarnok 7 pont (8:5), 3. Bizalom Csonttörők 3 pont (7:8), 4. Fortuna 0 pont (10:18). ' Játékvezetők: Szén János, Nagy Fe­renc, Szerémy Miklós, Dér Kálmán. A kupát és pénzdíjakat dr. Anion György alpolgármester és Porga Sán­dor adta át a győztes csapatnak: Né­meth, Kovács, Farkas, Czakó, Szabó, Szőke, György, Putz, Szauter, Gulyás, Mihályfi. Oklevelet és pénzdíjakat a többi csapat is kapott. A legeredményesebb góllövő Szabó Zoltán (Poliflex), a legjobb kapus Mol­nár István (Dorogi Sportcsarnok), a legjobb mezőnyjátékos Haraszti János (Dorogi Sportcsarnok), a legsportsze­rííbb játékos Héjjas Mihály (Fortuna) lett. A díjakat dr. Etter Ödön, Baranya István, Török József képviselők és Kummemé dr. Hundzsa Mária vala­mint Jurisin Gyula adta át. A Porga kupa ez évi mérkőzéseire 34 csapat nevezett, és a nézők összesen 172 mérkőzést láthattak. Folytatás 1996-ban! Cselgáncs A területi verseny eredményei A sportcsarnokban rendezett területi versenyen 231 sportoló indult. A versenyt Króner Ferenc országos szövetségi elnök és dr. Amon György alpolgármester is megtekintette. Az esztergomiak eredményei: Lány serdülő: 1. Bakács Annamária (35 kg), 1. Tóth Erzsébet (41 kg), 1. Bakács Andrea (49 kg), 2. Laczkó Diána (49 kg). Diák „A": 2. Göbölös Kata (45 kg). Fiú diák „A": 3. Kozák Zoltán (35 kg), 3. Hámori Áron (41 kg). Diák „B": 2. Papp Balázs (28 kg), 1. Kosztán Csaba (45 kg), 1. Rózsa Ádám (49 kg), 1. Kupi Zoltán (53 kg). Diák „C": 3. Dóka Máté (32 kg), 3. Langer Gusztáv (36 kg), 2. Farkas Dániel (38 kg). Országos ifjúsági rangsor versenyen: 5. Laczó Bernadett (52 kg). Rendőrségi hírek Dr. Kemenszki István rendőrkapitány sajtótájékoztatója A Rendőrkapitányság az elmúlt héten 37 alkalommal vagyon elleni, öt alka­lommal más jellegű bűncselekmények el­követése miatt rendelt el nyomozási. Az esztergom-kertvárosi gyógyszer­tárba ismeretlen elkövető aj tó be feszítés módszerével behatolt, s onnan baba- és testápolószereket, kozmetikumokat, to­vábbá fogamzásgátló szereket tulajdoní­tott el. A Bajcsy-Zsilinszky úton lévő büfé­falatozóba ismeretlen tettes ajtóbefeszí­tés módszerével behatolt, s onnan 2 db Philips típusú mikrohullámú sütőt, 1 db Moulinex típusú grillsütőt, valamint 72 db Mars csokoládét vitt magával. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Humán Szakközépiskola tanári szobájába lakat­elvágás módszerével hatoltak be, s onnan egy ITT Nokia és egy Akai típusú video­magnóval és 1 db Konica típusú video­kazettával távoztak. A hétvégi házak továbbra is a betörők célpontjai. A város Dunakanyar felőli üdülő övezetében az elmúlt héten három hétvégi házba törtek be. Az elkövetők többek között gázpalac­kot, gáz- és villanytűzhelyeket, fűnyírót, kapálógépet, permetezőt, bútorokat, füg­gönyöket, egyéb lakberendezési- és hasz­nálati tárgyakat vittek magukkal. Kérjük a lakosságot, hogy aki a fenti bűncselekményekkel kapcsolatban bár­milyen információval rendelkezik, a 312­100 vagy a 07-es telefonszámon értesítse az ügyeletet! A hét során a határőrség és a Megyei Munkaügyi Központ bevonásával ide­genrendészeti ellenőrzést tartottak. En­nek eredményeként előállítottunk két ro­mán állampolgárt, akik munkavállalási engedély nélkül dolgoztak. Idegenrendé­szeti kényszerintézkedésként őket az or­szág területéről 3 év időtartamra kiutasí­tották. Esztergom, Nyergesújfalu és Lábatlan területén l-l súlyos sérüléssel járó köz­lekedési baleset történt, és két személytől ittas vezetés miatt vérvételre is sor került. Tüzhír Március 6 és március 14 között ti­zenhárom esetben riasztották az eszter­gomi tűzoltókat. Egy esetben téves jel­zésre. A Budai N. A. út 5/b. lakói gáz­szagot éreztek. A helyszínre érkezés után kiderült, hogy a pincében lévő, bomlásnak indult káposzta és burgo­nya gázai tévesztették meg a lakókat. Egy esetben egy lakóház udvarán lé­vő szalmakazal tüzéhez vonultak ki a tűzoltók. A jelentősebb kárérték keletkezésé­nek megakadályozása, a gyors tűzoltás érdekében II. riasztási fokozatot ren­deltek el. A szakszerű beavatkozást kö­vetően további kárnövekedés nem tör­tént. Tizenegy esetben avar, aljnövény­zet, nádas égett, megközelítőleg 60 hektár területen, de a tűzoltók kéziszer­számokkal megakadályozták a tűz to­vaterjedését. A tűzjelző személyek pontos jelentéseinek és tűzoltóink gyors beavatkozásának eredményeként jelentősebb károk nem keletkeztek. Óvjuk értékeinket, a természetet - a tűzvédelmi előírások betartásával is. Kövecs István tü. szds. Tűzoltási és Kárelhárítási Osztályvezető Piros lap a Képviselő Úrnak! Tisztelt Képviselő Úr, kedves Zoli! Ugyan sokan lebeszéltek, hogy folytassam a vitát arról, ki rúgott öngólt Esztergomnak, és hogy kirúgott öngólról van-e szó. Az Esztergom és Vidéke legutóbbi számában azonban súlyos sportszerűtlenséget követtél el: kézzel próbáltad kitessékelni a hálóból az általad vétett öngólt, s ezért bizony piros lap jár. Indokaim a következők: 1. A fórumodon elhangzott, s általam kifogásolt csúsztatásokat, rágalma­kat nem helyesbítetted. Miután megrágalmaztál, és elszámoltatást helyeztél kilátásba azzal kapcsolatban, hogy rövid idő alatt elherdáltam 2 millió Ft-ot, megkérsz arra, hogy pénzügyeimet ne veled tisztázzam. Feltételezem, ez a visszakozás egy ügyvéd részéről azonos a bocsánatkéréssel. 2. Miután tisztáztam, hogy Szivek urat, a tulajdonost senki nem zavarta el a pályáról, ismét ezt írod: „Én úgy tudom, a pályáról a tulajdonost a Képviselő úr küldte ki." Tudásod, Kedves Zoli, nem fedi a valóságot, és ez egy ügyvédnél, úgy gondolom súlyos "hiba. 3. Én testnevelő tanár és sportvezető vagyok. Te ügyvéd. Képzettségedet én nem firtatom. De ha elfogadod, hogy mindketten maradjunk a szakmánk­nál, akkor miért tőlem kérdezed: „Mi lenne a terve a Képviselő uniak a pályán lévő 22 millió Ft-os végrehajtási joggal?" Az anyagi ügyekhez, mint már bizonyítottad (lásd: építkezés a Sportcsarnokkal szemben) Te és Szivek úr, a tulajdonos jobban értelek. Részemről ezzel „mérkőzésünket" befejezettnek tekintem, nem csak a „pályán", hanem a „fegyelmi tárgyaláson" is. Egy újabb, közösen szervezett kispályás „buli meccsen" és utána egy korsó sör mellett szívesen folytatom a párbeszédet. Baranya István az Esztergomi Football Club ügyvezető elnöke, városi képviselő 17 PÉNTEK GERTRÚD Sugár Galéria (Somogyi Ált. Isk.), 16 óra: Andráskó István festőművész kiállításának megnyitója Dobó gimnázium, 17 óra: A 48-as honvédsereg (Dr. Bona Gábor hadtörténész előadása) 18 SZOMBAT SÁNDOR Zöldház, 15 és 17 óra: Táncklub Dobó gimnázium, 18 órától: FEHÉR RÓZSA BÁL (Zene: Memory Band) 19 VASÁRNAP JÓZSEF 10 órától a Helyi TV Egyesület adásának ismétlése Vármegyeháza (Bottyán Kollégium) díszterme, 19 óra: a Városi Szimfonikus Zenekar hangversenye 20 HÉTFŐ KLAUDIA 1730-tól a Helyi TV Egyesület rendkívüli adása Filmvetítések a Zöldházban, 18.30 óra: Szárnyas fejvadász (I. Asimov Olvasóköri Egyesület, kisterem) - 19 óra: Puszta formalitás (Art Kino Filmklub) 21 KEDD BENEDEK Zöldház, 17 óra: Kézimunkas/akkör Ugyanott, 19 óra: Eldorádó (Art Kino - Diákmozi) Ugyanott, 22 óra: Rock-koncert a Molothow-ligetben 22 SZERDA BEÁTA Zöldház, 16 óra: Nőklub - 17 óra: Csillagász szakkör Vármúzeum, 17 óra: Az Esztergom ­Cambrai Baráti Társaság közgyűlése 23 CSÜTÖRTÖK EMŐKE Megjelenik az Esztergom és Vidéke 12. száma 18 órától: A Helyi TV Egyesület műsora Városháza, 15 óra: A képviselő-testület ülése Filmvetítések a Zöldházban, 19 óra: Doktor Caligari - Berlin, egy nagyváros szimfóniája (100 éves a mozi c. sorozat) EGÉSZ HÉTEN Esztergom Rádió (98,1 Mllz): 6 órától 18 óráig A Sugár Galériában (Somogyi Alt. Jsk.) Andráskó István festőművész kiállítása A Keresztény Múzeumban Máriási Iván festőművész tárlata A Duna Múzeumban Kovács Melinda fotóművész kiállítása A Dobó gimnáziumban Kovács József fafaragó népi iparművész kiállítása MÚZEUMOK NYITVATARTÁSA: Balassa Múzeum: K - V 9-17-ig Vármúzeum: K -V 10-16-ig Keresztény Múzeum: K - V 10-17-ig Duna Múzeum: K - V 10-17-ig A PETŐFI MOZI MÜSOliA: 16 - 22-éig, 17.30 és 19.30 óra: Interjú a vámpírral (amerikai, feliratos) 17-én 21.30 órától is GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET: 17-én Belvárosi patika 18 -19-én Kolos patika (a Kórház mellett) 20 - 23-áig Kossuth utcai patika Főszerkesztő: SEBŐ JÓZSEF Szerkeszti a szerkesztőbizottság Elnöke: BENCZE CS. ATTILA Rovatvezetők: Bánhidy László(fotó-grafika), Koditek Pál (közélet), Nagyfalusi Tibor (művelődés), Ortutay András (helytörténet), Pálos Imre (sport) Szállási Árpád dr. (főmunkatárs) Felelős kiadó: a GRAN TOURS Kft. ügyvezető igazgatója 2500 Esztergom, Széchenyi tér 25. Nyomda: D - Print HU-ISSN 0864-7054

Next

/
Oldalképek
Tartalom