Esztergom és Vidéke, 1994

1994-01-06 / 1. szám

2 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE F T T II M T I? T T? T T APADTAI Á 1/ i\ 1 1 U ÍM 1 J& 1 ü-fcl S «U- K IV Esztergom város Sportkollégiu­mának képviselő-tanácsnoka, dr. Sólyom Olimpia képviselőasz­szony testületi előterjesztése alap­ján ez évben ünnepélyes keretek között adta át dr. Könözsy László polgármester az 1993. évi sportki­tüntetéseket az utolsó testületi ülés folyamán. Dr. Könözsy László beszédében többek között a következőket hangsúlyozta: „Most mindenkép­pen az edzőkre és támogatókra há­rul az a nagyon nehéz feladat, hogy a szükséges pénzt előteremt­sék. Egyre több a feladata a nehéz helyzetű Önkormányzatnak. Vala­hogyan kompromisszumra kell jutni, össze kell fogni azért, hogy amikor ezek a fiatalok felnőtt sportolókká válnak, akkor is le­gyen megfelelő hátterük, környe­zetük Esztergomban; a sportolás feltételei biztosítottak legyenek! Remélem, hogy a képviselő-testü­let ezt figyelembe fogja venni a költségvetés készítésénél. Az Ön­kormányzat feladata az is, hogy olyan szerveződésekbe kezdjen, ahonnan plusz pénzeket lehet sze­rezni. Ebben kérem a jelen lévő felnőttek és a lakosság segítségét! Legyen nagyobb affinitásuk a sport iránt!" Sportolóink közül számosan az országos megmérettetéseken bi­zonyították állóképességüket, ü­gyességüket. Legnépesebb az at­léükai szakosztály, de nincsenek kevesen a birkózók sem. Az ered­mények természetesen mindenki­nek nagyon fontosak, de a legered­ményesebbekről kell elsőként szól­nunk: világversenyen, az atlantai világbajnokságon öregbítették Esztergom hírnevét Bády Gabri­ella, Kocsis Tünde. Európa-baj­nokságon szerzett harmadik díjat Sturm Károly. A szakosztály ver­senyzői az országos bajnokságon is az elsők között szerepeltek. Mindenképpen szólni kell a Fo­cisuliról és edzőjükről, Gál Kál­mánról: az ország egyik legered­ményesebben dolgozó gyer­mekcsapata. Sikereikhez gratulálunk, s bíz­zunk abban, hogy pénzügyi gond­jaik a szaporodó sportmecénások segítségével megoldódnak! Díjakat a következők kaptak: Asztalitenisz Hetzer László; edzője Sáfár Ferenc. Evezés Gyurász Gábor; edzője Jávorfi Fe­renc; Gyurgyák Attila, Felföldi Ba­lázs, Forgó Csaba, Marlok Tamás, ifj. Mármarosi Győző, Paholik Viktor, Szabó Balázs, Závorszki Károly, Bélai Ágnes, Nagy Ildikó, Juhász Albin, Mármarosi János, Jávorfi Ferenc; edzőjük Mármarosi Győző. Focisuli Hídvégi Péter; edzője Gál Kálmán. Judo Nemecz Zoltán; edzője Bádi Tibor; Tóth Erzsébet, Bakács Andrea; edző­jük Bakács János; Bakács Annamária; edzője ifj. Fízel József; Laczó Diána; edzője Cserni László; Nagykuti Zoltán; edzője Fízel Jó­zsef. Kézilabda Tóth Éva, Éber István; edzőjük Henger István. Lövészet Karsay Judit; edzője Kovács Lász­ló. Birkózás Ifj. Major Gyula; edzője Major Gyula. Triatlon Heer Ádám; edzője Szilágyi Péter; Bodrogai Judit; edzője Heer Lajos. Úszás Stróbl Zoltán; edzője Kádasi Fe­renc. Labdarúgás Nagy József; edzője Szendy Gábor. Sakk Erdő Tamás; edzője Balázs András. Atlétika Mihalovics Gábor; edzője Oláh Pé­ter; Simon Zoltán, Újlaki Ágota; edző­jük Pálmai Zoltán. Kick-box Krempf Petra, Pruzsinszky Ivett, Szász Zsolt, Varga Viktória, Dunai László, Strum Károly, Szilágyi Diána, Krempf Réka, Mécs Ferenc; Bády Gabriella vüágbajnok; Kocsis Tünde világbajnokság II. helyezettje; edző­jük Zrínyi Miklós. A legeredményesebb sport­egyesület: az Esztergomi Atlétikai Klub. (rafael) Rajzszakkörösök a Parlamentben Thier Gergő első díjas Bangó Miklós művésztanár ta­nítványai, a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskola rajz­szakkörének tagjai részt vettek a Környezetvédelmi Minisztérium rajzpályázatán. A pályázatra 600 kép érkezett és közülük 100 képet értékelt a zsűri. A kiállítást december 21-én dr. Gyurkó János miniszter nyitotta meg a Parlament sajtótermében. Az esztergomi diákok közül né­gyen állíthatták ki műveiket: Thier Gergő Erdőtűz, Kádár Ágnes Ma­dáretetők, Bihari Kinga Cement­poros házak, Czifra Melinda Le­vegőszennyezés című képeit. A kiállított műveket a zsűri négy kategóriába sorolta, tizennégy dí­jat adtak ki. Első díjas lett Thier Gergő, és egy BMX kerékpárt kapott. Második díjas lett Kádár Ágnes, és egy fényképezőgéppel gazda­godott. Emléklapot és jutalomcsomagot kapott: Bihari Kinga és Czifra Melinda. A díjakat dr. Tarján László né, a minisztérium államtitkára adta át, majd a legjobbakat a TV Híradó is bemutatta. Láthattuk köztük az esztergomi diákokat is. A díjkiosztás után a résztvevők megtekinthették az Országház ter­meit s így felejthetetlen élménnyel gazdagodtak. Lapunk gratulál a fiatal alko­tóknak és művésztanáruknak! (Pálos) fA/y/i l k í'\ k ii.,^'­fcífölU,, auL ^ ­1 1 Mj.lr Kádár Ágnes rajza HELYI AUTOBUSZKÖZLEKEDESI DIJAK (ÁFA-val együtt) 1994. JANUÁR ELSEJÉTŐL Vonaljegy elővételben 24 Ft Helyijáratban közlekedő autóbuszon 28 Ft Egyvonalas bérlet ára 500 Ft Összvonalas bérlet ára 720 Ft Tanuló és nyugdíjas bérlet ára 180 Ft Pótdíjat köteles fizetni az az utas, aki utazása alkalmával érvé­nyes menetjegyet vagy egyéb utazási igazolványt felmutatni nem tud, illetve az, aki valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe. Apótdíj összege 1.000 Ft, melyet a menetjegy árán felül kell fizetni. 700 Ft Pótdíjat köteles fizetni az az utas, aki kézipoggyászként rendeletileg tiltott tárgyat visz az autóbuszba, továbbá ha a járművet beszennyezi. Ha az utas a megállapított pótdíjat 8 napon belül nem egyenlíti ki, akkor a pótdíj összege 2.300 Ft. Ez a rendelet 1994.1.l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a módosított 4/1991. (III.5.) sz. Önkormányzati rendelet 1. §-a és az 5. §. (2) bekezdése hatályát veszti. A képviselő-testület a helyijáratú autóbuszon váltható vonaljegy árának jóváhagyásával egyidejűleg kötelezi a Vértes Volán Rt.-t, mint üzemeltetőt, hogy az elővételben történő árusítást biztosítsa folyamatosan az autóbuszpályaudvaron, és minden nap a nyitva­tartási idő alatt a hírlapárusító helyen; a MÁV pályaudvaron; a végállomásokon, valamint a helyközi járatok és a helyi járatok találkozási csomópontjainál Esztergom-Kertváros, Esztergom bel­területén. Az árusítóhelyek pontos jegyzékét az üzemeltető köteles közzétenni és írásban a Polgármesteri Hivatalban bejelenteni. A Vértes Volán 1994. január 31-ig vizsgálatai alapján egy új járatszámra és vonalra javaslatot ad és annak költségmegtakarítási lehetőségeit is kidolgozza. Ezt a Gazdasági Bizottság megvizsgálja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom