Esztergom és Vidéke, 1993

1993-09-16 / 37. szám

249 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE A SZÉPÜLŐ VÁROSKÖZPONT rockkoncertje elé Az esztergomi „Szépülő Városköz­pont Rockzenekar" neve jól cseng a rockzene kedvelőinek fülében. Job­ban, mint ahogy e fiatal, tehetséges együttest mi, esztergomiak ismerjük. Mindössze három éve játszanak együtt, de már eljutottak a Ki mit tud tévés elődöntőjéig, többször szerepei­diós szereplés fémjelezte ezt az évet. Pályafutásuk második éve megtor­panást jósolt, mert Bognárt és Vargát behívták katonának. De nem így lett. A Petőfi Csarnoki Pop-rock Ki mit tud hatodik helyezését több száz zenekar közül nyerték el. Megnyerték Boross Lajos ismert rádiós zenei szerkesztő tek a rádió műsorában is és hazai fesz- szimpátiáját is. Újabb riport és műsor tiválokon is díjat nyertek. Most pro- következett a rádióban. Teljes kazettát dukciójukkal saját városuk elé lépnek. De kikből is áll a zenekar, milyen volt az eddigi pályafutásuk? Megalakulásuk időpontja: 1991. ja­nuár 30. A zenekar tagjai: Rátkai Ta­más (21 éves) ritmusgitár, ének, civil­ben banki számítógép-programozó. Varga Csaba (21 éves) szólógitáros, szájharmonika, ének, szövegíró, civil­ben diszpécser. Bognár Tamás (21 éves) szaxofon, civilben vegyipari gé­pésztechnikus. Fiala Gábor (25 éves) dobos, civilben fotográfus. Körmendi István (25 éves) basszusgitáros, ének, civilben élelmiszeripari üzemmér­nök. Néhány hónapos együttjátszás és a korábbi zenei előképzés után négy számukról stúdiófelvételt készítettek. vett fel velük a Peron Music kiadó. Ezzel elnyerték a Komárom-Eszter­gom megye legjobb zenekara címet. Ősszel már a tévés Ki mit tud szerep­lésére készültek. A városi szereplésen Babos Gyula, a megyein tíz együttes közül Victor Máté zsűrielnök rájuk szavazott. Az országos válogatóra 104 együttes jutott be, majd közülük tizen­hatan a tévés elődöntőbe. Ott július 29-én jól szerepeltek, de innen már nem jutottak tovább. Közönségszava­zattal harmadikok lettek. Most, szeptember 25-én szombaton este 6 órakor rockfesztiválon mutat­koznak be a prímás-szigeti Kolping Iíjúsági Házban. Rajtuk kívül a Salut (Győr) és az Ötletroham (Esztergom) Ezzel pályáztak a szentesi amatőr ze- szerepel még. A koncertet az MHB, a nekarok találkozójára. Meghívták Fortuna Inform, a Flórián 2000, a Fuji Őket, jól szerepeltek és díjat is nyertek. Labor, a Lakép Kft. és a CNC Centrum Ez 1991 áprilisában volt. Az első siker Kft. támogatja, után kilenc számukról DEMO kazetta A rockzene kedvelói izgatottan vár­készült. Ezzel neveztek az ötödik or- jak a fesztivált, hogy Budapest, Sze­szágos rockfesztiválra. Háromszáz ged, Érsekújvár, Tatabánya, Majk után nevezőből harminc zenekart hívtak végre Esztergomban is hallhassák meg. A Szépülő Városközpont 1991 kedvenceiket: a Szépülő Városköz­augusztusában második díjat nyert, pont rockzenekart. Petőfi Csarnok-beli fellépés, majd rá- (Pálos) Cambrai-ban jártunk A nyáron a Cambrai-Esztergom B a- Játékokat, vetélkedőket szerveztek ráti Társaság franciaországi diáktábo- számunkra és ismerkedést a helybeli rozást szervezett. Négy csoport két au- gyerekekkel. tóbusszal utazott ki. Én az augusztusi „kis" csoportnak lehettem tagja. Nagy izgalommal készültünk. Csodálatos, komputerizált, légkon­dicionált francia busz jött értünk. Az egyik oldalon a „nagyobbak" csoport­ja, a másikon a „kicsik" ültek. Ami csoportvezetőnk Molnárné Ki­rály Éva néni volt, tolmácsunk So­mody Csenge. Első állomásunk Würzburg volt. A vendéglátók személyenként 15 márka értékben vacsoráról is gondoskodtak. A szállás egy ifjúsági ház volt. Bizony rettentes félelmünkben aludni sem mertünk. Mindezt a kellemetlenséget azért, Jcellett" vállalnunk, mert az elő­ző csoport iratait és pénzét pont ebben a szállóban lopták el, hazafelé menet­ben. (Az iratok igen, a pénz nem került meg.) így a következő napot jórészt szun­dikálva töltöttük az autóbuszban. Második állomásunk testvérváro­Sajnos az út hazafelé már nem volt ilyen zökkenőmentes. Az autóbu­szunk - számítógépvezérelt... - Köln előtt lerobbant, két parkoló között, az autópályán. így azután a würzburgi éjszaka helyett (!) az autóbuszban aludtunk, már aki tudott. Hazafelé el­öntött bennünket a honvágy, itt már mindenki a hazatérésre gondolt. (Mint Petőfi: Egész úton hazafelé azon gondolkodóm J miként fogom szólítani rég nem látott anyám...) Éjjel fél 11-kor érkeztünk meg, eső­ben, fáradtan, boldogan. Remélem, jövő évben, amikor a francia gyerekek jönnek, ők is ilyen pompásan fogják érezni magukat. Szeretnénk újra találkozni Domi­nickal, Pierre-rel, Natalival, Philippel, Silviával és a többiekkel. Sajnos, én személy szerint is „pó­rul" jártam. Az utolsó este „mámorá­ban" félreléptem a lépcsőn. Mentő, sunk, Cambrai volt. Itt is nagy szere- kórház, röntgen, gyógyszertár, tettel, kedvességgel, finom ételekkel Fájdalmakkal kísérve, féllábon ug­fogadtak bennünket. Itt már bizton- ráltam, vittek, cipeltek, óvtak, pátyol­ságosan szuszogtunk éjszaka. Vigyáz- gattak hazafelé, tak ránk! Itthon a szombatot édesanyámmal a Harmadnap végre megérkeztünk, kórházi ügyeleten kezdtük, mi, a „kicsik" Sant Jacut de la Mer-be. Az eredmény: bokaszalag-„vanó" A „nagyok" Cambraiban maradtak. műtét, fekvőgipsz, két hét mankó, já­A tábor, ahová érkeztünk, egy ifjú- rógipsz (6-8 hét), sági tábor volt, vezetője Dominic. A így most „három" lábon járok, eb­szobák 8 ágyasak voltak. (Tizenöt bői kettő a mankó! lány és 8 fiú alkotta csoportunkat.) Azt hiszem, soha senki nem felejti Csoportvezetőnk, Éva néni és Csen- el közülünk ezt a csodálatos nyarat. A ge jó barátnőként éltek velünk. Segí- Iában sem fáj ettől az élménytől! tettek és tanítottak bennünket. Renault kisbusszal jártuk a csodálatos környé­ket, a strandot. Voltunk Le Mont Saint Michel-ben, vidámparkban, ahol lo­vagolni, csónakázni, hintázni, golfoz­ni lehetett. Dinanba és St. Malóba is tettünk hatalmas kirándulásokat Lát­tunk szigeten lévő várat, világítótornyot, apályt, dagályt, tengeri állatokat, növé­nyeket, vízierőművet hídfelnyitást. Páhi Annamária Bazilika Az elmúlt hét tragikus híre volt a Főszékesegyház tüze. Minden érintett szerv kész a segítségre ­városi, megyei önkormányzat -, de egyértelmű: központi, kormányza­ti támogatásra lesz szükség ! ^ A Grundig cég Esztergomban Szeptember 8-án, szerdán, a Technika Házában a Grundig cég, a Vaszary Kolos Kórház és a Pol-Ing cég közös rendezésében Grundig berendezések az egész­ségügyi információs rendszerekben címmel tudo­mányos szimpóziumot rendeztek. A Grundig ma már nem csak televízióiról, s az irodatechnika területén elért sikeréről ismert hanem számítógépes archiváló és doku­mentációs rendszereiről is. Ezek a rendszerek már a jövő „papírmentes irodáját" szolgálják. A cég Magyarországon a kórházi archiválás új rend­szerét Esztergomban, e szimpóziumon mutatta be elő­Diákjaink Ehingenben Német testvérvárosunk, Ehingen dr. Könözsy László polgármester, Gár­1343-ban - 650 éve - került Habsburg dai Zoltán, a Vitéz János Római Kato­fennhatóság alá. Az évforduló alkal- l&iis Tanítóképző Főiskola főigazga­inából az ehingeniek a Hotel zur Lin- tója, a Gyakorló iskola 18 diákja (Si­denhalléban - Stadthalle - hangver- P o s Imréné vezetésével), a Városi senysorozatot rendeztek. Erre az esz- Szimfonikus Zenekar (Reményi Ká­tergomiakat is meghívták. Városunkat vezetésével) és a Dobó gimnázi­um vegyeskara (Galyasi Gézával az élen) képviselte. A vendéglátók kérése szerint az esz­tergomiak csak magyar vegyeskari feldolgozásokat adtak elő: Tillay Au­rél: Elmégy rózsám, Kodály: Esti dal, Karai József: Ugró tánc, Bárdos Lajos: Libera me. Az énekeseknek és a zenészeknek nemcsak J. Krieger főpolgánnester gra­tulált hanem Habsburg Ottó lánya is. A diákok német családoknál laktak. Elmondásuk szerint rendkívüli ven­dégszeretetben részesültek. (sebő) ször. A megjelent orvosokat és egészségügyi szakem­bereket dr. Szontagh Csaba orvosigazgató, dr. Pálos Jenő, a Népjóléti Minisztérium információs osztályának vezetője, dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Könözsy László polgármester köszöntötték. Gondolataik kísértetiesen hasonlítottak egymásra: az ad­minisztráció már-már agyonnyomja az egészségügyet ­és ezen csak az elektronika segíthet! A rendezők megtették a magukét, pénz dolgában azon­ban még vannak tennivalók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom