ESZTERGOM XV. évfolyam 1910

1910-11-13 / 46. szám

a gyorsvonatokat fogják továbbítani, amelyeknek terhelése 300—400 tonna között ingadozik, menet sebességük pedig 90 km. óránként. A lokomotivnak összes tűzzel érintett fűtő­felülete 183 m 2 , s igy attól jó tüzelőanyag alkal­mazása mellett 1400—1500 lóerőnyi maximális tartós teljesítmény várható. A lokomotív főbb méretei: gőzhengerek át­mérője 510 mm, lökete 680 mm, kapcsolt kerekek átmérője 2100 mm, előli és hátsó futókerekek átmérője 1040 mm, rostélyfelület 2'82 m 2 , tűz­szekrény fűtőfelülete 13'3 m 2 , tűzcsövek tűzzel érint, futófelülete 92'0 m 2 , fiistcsövek tűzzel érint, fűtőfelülete 37"0 m 2 , összes előgőzölő tűzzel érint, fűtőfelülete 142*3 m 2 , túlhevítő futófelülete 40'8 m 2 , összes fűtőfelület 183'1 m 2 , kazánnyomás 13 atm., adhasiosúly 32'0 t, szolgálati súly 65'5 t, sebesség 100 km/ó. Mérnök. Kiadótulajdonos: DF. PÉCSI GUSZTÁV. Főmunkatárs : DVIHALLY GÉZA. Miltner Mihály épitő vállalkozó ESZTERGOM. Elvállal minden magasépitkezéseket és azok megtervezését is. Felmérések, elöméretezések és költségvetések nálam a legjutányosabban készülnek úgy az új építkezésekre, valamint a régi épületek javítási és átalakítási mun­kálataira vonatkozólag is. Templomtorony és plébánia-lak tatarozások ós gazdasági ópitkezósek szolidan és a legnagyobb pontossággal ezentúl személyes vezetésem mellett fognak eszközöltetni. Ne vásároljon előbb templomi ornátusokat, mig meg nem győződött a kazulák. pluviálék. dalmatikák, baldachinok, zászlók, jelvények, : kelyhek és albák ­kitűnő minőségéről, melyek Neskudla József (OLMÜTZ) templomi ruha és felszerelési intézetében kaphatók. Mintaküldemények, költségvetések és árjegy­zékek ingyen. Az árak 25%-al olcsóbbak más hasonló gyárak árainál a nagy forgalom és az olcsó falusi munkaerő miatt. Külön műhelyek templomi hímzések, ornátusok és műmunkák számára. Távirati eim: Neskudla, Olmütz. Starkbaner Róbert kocsigyártó Párkány, Rákóczi-út 224. szám. Ajánlja a m. t. közönség becses figyel­mébe saját műhelyében a legújabb modellek után készült hintóit és kocsijait a legjutányosabb árban. Állandóan nagyválasztékú raktárt tart min­denféle kész kocsikból, melyek bármikor megtekinthetők. Megrendelésre bármily hintót vagy kocsit rajz után a legszolidabb kivitelben, a leg­rövidebb idő alatt koszit. Javításokat gyorsan és pontosan, jutányos áron elvállal. Kellő referenciákkal biró egyének részletfize­tésre is vásárolhatnak. PÁSZTOR JÓZSEF papi és polgári szabó, reverenda- és l a 1 eimáda-készitő | m \ Esztergom, Jókai-utca 20. sz. Készit legfinomabb honi ós kül­földi szövetekből ú% ú% ú£ ú& papi öltönyöket és polgári ruhákat a legpontosabb kivitelben, ju­tányos áron. j£ Papi öltöny- és reverenda-szövetek­ből állandóan nagyválasztékú raktárt tartok. ú£ <3g A verseny körmönfont állítá­saival sem lehet letagadni a Pfaff-gépek előnyeit minden más gépek fö­lött, mert: 1. A PFAFF-gépek minden része a legkitűnőbb svéd acélból kovácsol­va és gyémánt ke­ményre vannak keményítve. 2. A legszebb öltésü varrás a PFAFF­gépen végezhető. 3. A divatos műhim­zós minden ne­mére alkalmas és az önműködő készülékek egész sorozatával vannak fölszerelve. 4. A legkönnyebb hajtást a golyókon forgó tengely-rendszer biztosítja. 5. Művészi kivitelük általában, a süiyesztő gépek alakja és szerkezete utánzás ellen törvényileg védettek. Az eredeti Pfaff-gépek részletre is kaphatók: Schenkengel A. varrógép-raktárában Esztergom, Ferenc József út 43. sz. A Fürdő-szálloda mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom