Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1944-46

VII. Érettségi vizsgálatok. Az 1947. júniusban megtartott érettségi vizsgálatokra 15 tanuló jelent­kezett. Az 1947. május 16., 17., 19. napjain megtartott írásbeli érettségi vizs­gálatokra a Kat. Tanügyi Főigazgatóság a következő tételek kidolgozását tűzte ki feladatul: Magyar nyelv és irodalom: a) „Magyar táj, magyar ecsettel." (íróink a magyar tájakról.), b) A nemzetiségi kérdés kialakulása hazánkban. — Az iro­dalmi tételt 9, a történelmi tételt pedig 6 tanuló dolgozta ki. — Eredmény: 3 jeles, 7 jó, 5 elégséges. Latin nyelv és irodalom: M. Tullii Ciceronis: Tusculanae Disputationes. V. 13. Eredmény: 2 jeles, 6 jó, 7 elégséges. Francia nyelv és irodalom: Az Eisterbach-i szerzetes. — Eredmény: 2 jeles, 11 elégséges, 2 elégtelen. Az írásbelik alapján szóbeli vizsgálatot tehetett mindegyik tanuló. A szóbeli vizsgálatok 1947. június 10. és 11. napjain folytak le. Elnök: Szita Imre, váci kegyestanítórendi igazgató, kormányképviselő: dr. Gyomlay László áll. gimn. tanár. A vizsgálatok eredménye: Kitüntetéssel érett: (2) Kovács Lajos Bánk pn., Zukál Endre. Jól érett: (3) Korda János, Németh Lajos Paszkál pn., Sártory László. Érett: (10) Apró János, Bácsujlaky László, Hegedűs János Albert pn., Hegyaljai Pál, Horváth György, Horváth János Fidél pn., Kovács Zoltán, Ponyi Sándor, Szabó Frigyes, Vass György. Pályaválasztás. Az 1946-ban érettségizett tanulók közül szerzetespapi pályát választott 8, mérnökit 5, tisztviselőit 2. — Az 1947-ben érettségizett tanulók a következő pályákat tervezték: 4 szerzetespapi, 1 orvosi, 2 állatorvosi, 1 ügyvédi, 1 test­nevelési tanári, 2 gépészmérnöki, 1 vegyészmérnöki, 1 textilmérnöki, 1 ipari, 1 tisztviselői. 28

Next

/
Oldalképek
Tartalom