Szent Ferenc-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1943

Régészeti és hadimúzeum: A régészeti és hadimúzeum egy része jobb elhelyezést nyert a torna­terem melletti épület egy tágas szobájában ahol vasár- és ünnepnapokon igazgatói engedéllyel megtekinthető; A gyűjtemény iránt az elmúlt iskolaévben is számosan mutattak meleg érdeklődést és gazdagították egy-egy ajándéktárggyal a nemzeti emlékeket. A hadimúzeum számára ajándékoztak: Koffler Gyu­láné, alezredesné úrhölgy 2 vívókardot, Herbán hdgy. a tábori lapot és táb. levelet, Pálinkás Endre 3 táb. lapot, Fekete Béla II. o. t. 7 orosz bankjegyet, Debreczeny Lászlóné 1 portugál érmét, két orosz irónt, 2 orosz tollhegyet. 1 orosz iskolai térképet, Csabai László II, o. t. 6 orosz bankjegyet, 3 orosz jel­vényt és 1 katonai imakönyvet; Demeter Gellért főisk. hallgató magyar akna­szilánkokat; Kozma Ferenc IIT o. t. orosz gyorsírási könyvet, 7 ukrán postabélyeget, 2 fényképet; P. Horváth Domonkos székesfehérvári feren­ces házfőnök-helyettes egy nyírfakéreg táb. lapot; Breslinger Endre mérnökjelölt 1 festményt, 159 osztrák-magyar szükség-bankjegyet és 12 katonai térképet; Kozma György 12 katonai térképet, 1 zsebatlaszt (1915), egy 19-es tábori vadász 3 naplóját, két k. u. k. katonai zseb­könyvet: Lobog László 1 angol aknát, 1 gránátrepesfct, 1 orosz harcikocsi­lámpát: Fr. Garamvölgyi Szilveszter O. F. M. 6 táb. lapot, 1 orosz-latin köny­vet, 2 orosz iskolai indexet, 2 orosz füzetet, 1 orosz atlaszt, 2 orosz iskolai szemléltető képet, 1 megégett táb. lapot, 1 bron?; vitézségi érmet, 2 orosz érmét, 1 orosz keresztet, 3 orosz töltényt; Nádasy Béla alezredes 6 táb. lapot, 1 orosz repülőgépszárnydarabot; P. Pethc Lénárd"esztergomi ferences házfőnök 10 táb. lapot; gimnáziumunk igazgatója számos katonai és képes újságot, valamint több táb. lapot: Fr. 7-adrave.cz Anzelm VII. o. t. 1 szerb rohamsisakot, 2 szerb lövészérmet, 1 szerb ezüst érmét, 2 jugoszláv újságot 1940-ből; Fr. Tóth Gen­tilis O. F. M. 1 pisztolyt és 1 puskát; P. Horváth Berárd O. F. M. 2 táb. lapot; néhai vitéz Ronkay Antal prelátus-kanonok hagyatékából II. o. táb. lelkészi érdemkereszt, 2 ezüst Signum laudis-t, 1 bronz Signum laudis-t, 1 Károly­csapatkereszt, 1 háborús emlékérem, 1 királyi jubileumi emlékérem, 26 katonai emlékjelvény, 1 orosz gránát, 1 osztrák gránáthüvely, 1 kézigránát, 1 gyalog­sági gránát, 1 orosz lövedékekből készült tintatartó, 1 rohamkés, 5 gránát­repeszdarab 2 szilánkokból készül't gyertyatartó, 1 olasz hamutartó, 1 ezüst kereszt; Korda János V. o. t. 1 bosnyák szipkát; Jungmayer György VIII. o. t. 2 orosz bankjegyet, 1 orosz jelvényt, 1 osztrák jelvényt' Benyák Ferenc IV. o. t. 2 angol bombarepeszt; Molnár Balázs II. o. t. 1 Henkel 101. bombázó kábel ­csatlaknzót, cseh katonagómbokat Kárpátaljáról; Fr. Molnár Illés O. F. M. gimn. tanár 2 soproni szükségbankjegyet, ' 1 shrapnellgvujtót, 1 szovjet jel­vényt; Somogyi János tanító (orosz harctérről) 17 táb. lapot, 2 táb. levelet; Krasznay János V. o. t 2 német bankjegyet; Németh G. Alajos 3 német töl­tényt; P. Burka Kelemen dr. 4 táb. lapot^ Vörös Elek 5 orosz bankjegyet; Rozsnyai Vilmos JJ. o. t. 3 repeszdarabót; Bugram Zoltán II. o. t. 1 repesz­darabot, 1 gránátot, 1 orosz óráláncot, 1 orosz gránátot, 1 orosz jelvényt: Vá'rady I. 1 doboz német cigarettát; Kompótthy József 2 orosz bankjegyet, 1 lengyel érmét; P. Gerencsér Sándor gimn. tanár 2 csetnik töltényhüvelyt; Révai Pál VI. o. t. $4 svájci bélyeget- P. Póczá Szalvátor gimn. tanár szerb cigarettákat; Szabó Antal városi kértész 1 szerb tölténytárat; Buzáth Ákos VI. o. t. 3 orosz kopeket; Kenyeres Balázs IV. o. t. 7 gránátrepeszt; P. Kaiser Hunor O. F. M. (e. ü. Obergéfreiter) 1 orosz jelvényt, 1 táb. levelet, 1 beteg­felvételi lapot; Fr. Goaa Élzeár O. F. M. (az orosz harctérről) 4 táb. lapot; Murai Antal olasz, szivarokat. A régészeti gyűjteménynek ajándékoztak: Gengeliczky József 1 régi magyar érmét: Erdei Márton III. o. t. 1 régi magyar ezüst érmét, Hallstadt-í 12

Next

/
Oldalképek
Tartalom