Városi reáliskola, Esztergom, 1895

17 IL Tanszerek szaporodása. Tanári könyvtár. a) Vétel utján szerzett könyvek: 1. Graber Vitus: Az állatok mechanikai műszerei 1 k. —2. Roiti: A fizika elemei 2 k. — 3. Frlck J. : Physikalische Technik 2. k. — 4. Pallas nagy Lexikon 10—11 kötet 2 k. — 5. Szilágyi L.: A magyar nemzet története 2—3 kötet 2 k. — 6. Szilády A. : Irodalom történeti közlemények V. évf. 3. 4. f. VI. évf. 1 f. — 7. Szinnyei J. : Magyar írók élete és munkái IV. k. 4. 5. 6. 7. 8. 9. f. — 8. Szily K.: Pótfüzetek a természettudományi közlönyhöz 3 f. — 9. Szinnyei J.: Magyar tájszótár 8. 9. f. — 10. Wertheim: Elemente der Zahlentheorie 1 k. — 11. Trautmann: Könyvitel 2 k. 12. Roller: Üzlettervek. b) Vétel utján szerzett folyóiratok. 1. Gyulai P.: Budapesti Szemle. — 2. Szarvas G.: Magyar nyelvőr. — 3. Heinrich G. és P. Thewrewk E.: Egyetemes philo­logiai közlöny. — 4. Szily K. : Természettudományi közlöny. — f>. Hivatalos közlöny. c) Adományok. Szent István-társulat tagilletménye: 1. Szent István-társulati naptár 1896. évre 1. k. — Lampel Róbert könyvkereskedő úrtól: 2. Dr. Koltai V.: Irálytan 1 k. — 3. Vaszary K.: Világ­történelem III. k. 1 k. — 4. Dr. Badics F.: Magyar olvasókönyv II. r. 1 k. — ö. Dávid I. : Rövid latin nyelvtan 1 k. — (3. Heinrich G.: Német tan- és olvasókönyv II. k. 1 k. — 7. Mébold Fr. és Újvári B.: Franczia nyelv- és olvasókönyv 1 k. — 8. Dr. Csuday I.: Az osztrák-magyar monarchia politikai földrajza 1 k. •— 9. Árvái S. : Európa államainak földrajza 1. k. — 10. Bartos F. és Chovancsák J.: Franczia nyelvtan 1. k. — 11. Forrai S.: Gyors­irási olvasókönyv 1 k. — 12. Dr. Mocnik F.: Számtan a közép­iskolák I. II. III. oszt. számára 1 k. — 13. Dr. Mocnik F.: Geometria a középiskolák felsőbb oszt. számára 1 k. — Laufer Vilmos könyvkereskedő úrtól: l-l. Dr. Gerevich E. : Rajzoló geometria II. 1 k. — Stampfe 1 Károly könyvkereskedő úrtól: 15. Dr. Bozóky E. : Physika és physikai földrajz a középiskolák III. oszt. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom