Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1936

69 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Összesen 49 52 26 21 29 19 28 23 244 Közlekedési kisvállalkozó— — — — — — 5 . — — — — 5 Közlekedési tisztviselő — — 7 4 2 2 1 2 1 19 Egyéb közlekedési segédszemély 5 2 1 3 6 4 5 4 30 Közlekedésnél napszámos — — — — — — — — — — — Köztisztviselő, közhivatalnál alkal­mazott díjnok 2 9 1 5 2 3 4 4 30 Pap, tanár, tanító 3 4 6 3 4 4 4 1 29 Más értelmiségi (segéd, irnok) — — 1 3 4 2 — 2 1 13 Közhivatalban alKalmazott altiszt vagy szolga — — — — 2 3 2 2 — —. 1 10 Katonatiszt, csendőrtiszt — — — — 3 1 — 1 — .— — 5 Katona-, csendőraltiszt — — — — 5 4 3 4 — 1 2 19 Nyugdíjas tisztv. (pap, tanár, tanitó) 3 — 1 2 4 — 2 1 13 Egyéb nyugdíjas tisztviselő — -— — 1 — 2 1 — 1 1 6 Nyugdíjas altiszt, szolga, v. munkás — — 2 •— 3 2 1 — 8 Tőkés, járadékos, v. háztulajdonos — — — — 2 — — — 2 Különböző vagy közelebbről meg­nem nevezett napszámos — — Házicseléd 2 — 2 Egyéb ismeretlen foglalkozású — 8 — — 3 1 7 2 — 21 Árvaházi, szeretetházi tanulók — Mindössze 72 84 52 55 63 40 54 39 459 5. A nyilv. és magántanulók vallása : róm. kath. — — — — — 67 77 47 53 61 37 50 38 430 gör. kath. » — 1 2 2 — 1 — 1 1 8 ref. 1 4 3 1 — 1 1 11 ág. h ev. — 1 1 — 1 1 — — 4 gör. kel. — — 1 — — — — — — — 1 izr. — — — — 1 — — — — 2 2 — 5 Összesen 72 84 52 55 63 40 54 39 459 6. A nyilv és m.-tanulók anyanyelve ; magyar — — — 72 84 52 55 63 40 54 39 459 A magyar anyanyelvűek közül csak magyarul tud 63 82 50 53 57 36 49 36 426 németül is — — — — — 4 2 2 5 4 4 2 25 franciául is — — — — 1 1 angolul is — — — — — 1 — — — — — — — 1 olaszul is — — — — — más nyugati nyelven — — — — 1 — — — — — — — 1 tótul is — — — 3 — — — 1 — 1 — 5 Összesen 72 84 52 55 63 40 54 39 459 7. A tanulók előmenetele; ismétlő volt — 1 2 — — 5 1 1 — 10 14 11 4 4 6 6 8 8 61 jó 24 23 16 14 8 13 25 5 128 elégséges — — — — 25 34 17 30 35 15 17 24 197 1 rendes tantárgyból elégtelen — 6 16 11 5 12 6 3 ? 61 2—4 „ elégtelen — 3 — 4 2 ?. 1 — 12 5 v. több „ elégtelen — Összesen 72 84 52 55 63 40 54 39 459

Next

/
Oldalképek
Tartalom