Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1936

A tanári kar működési köre. Iskolai hatóságok. Az esztergomi szentbenedekrendi kat. Szent István gimnázium fenn­tartója a Pannonhalmi Szent Benedek-rend. Kegyura Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát. Az intézet a Kat. Középiskolai Főhatóság legfőbb igazgatása és felügyelete alatt áll. Katolikus tankerületünk vezetője dr. Kocsis Lénárd, a Pannonhalmi Szent Benedekrend tagja. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Hóman Bálint, aki iskolánk felett dr. Kemenes Illés budapest-vidéki tankerületi kir. főigazgató útján gya­korolja az állami főfelügyeleti jogot. A vallásoktatás érseki felügyelője : dr. Szokolay Antal prelátus­kanonok. Erseke főbiztos Krywald Ottó pápai prelátus, c. prépost. Tanári testület, a) Igazgató. Dr. Balogh Albin, oki. r. tanár. Működési éveinek száma 27. b) A tanári testület tagjai. 1. A Szent Benedek-rend tagjai. Farkas Vidor, oki- r. tanár. M. é. sz. 2. Fehér Bálint oki. r. tanár. M. é. sz. 20. Grássánovits Leo, oki. r. tanár. M. é. sz. 12. Joanelli Béda, oki. r. tanár. M. é. sz. 2. Kovács Tóbiás, oki. r. tanár, M. é. 13. Legányi Norbert, oki. r. tanár. M. é. sz. 7. Dr. Monsberger Ulrik, oki. r. tanár. M. é. sz. 6. Orovits Mihály, oki. r. tanár. M. é. sz. 3. Dr. Scheidl Venánt, oki. r. tanár. M. é. sz. 14. Serédi Djénes, c. igazgató, oki. r. tanár. M. é. sz. 50. Simon Árkád, oki. r. tanár. M. é. 3. Szigeti Paulin, oki. r. tanár. M. é. sz. 8. Tihanyi Miklós, c. igazgató, oki. r. tanár. M. é. sz. 39. Vértes Zoárd oki. r. tanár. M. é. sz. 18.

Next

/
Oldalképek
Tartalom