Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1931

20 Adatok az iskola évi történetéhez. A tanári testület működési köre 1. Hatóságok. Az esztergomi szentbenedekrendi kath. Szent István-gimnázium fenn­tartója a pannonhalmi Szent Benedek-rend. Az intézet kegyura Kelemen Krizosztom, főapáti koadjutor. A középiskolai ügyek rendi előadója : dr. Sárközy Pál egy. m. tanár, perjel, főisk. igazgató. Tanulmányi tekintetben az iskola a m. kir. vallás- és közoktatás- ügyi minisztérium és a budapest-vidéki tankerületi kir. főigazgatóság vezetése alatt áll. Vallás- és közoktatásügyi miniszter: dr. Karafiáth Jenő. Államtitkár: Szily Kálmán, műegyetemi ny. r. tanár. A középiskolai ügy­osztály főnöke dr. Rácz Kálmán, min. tanácsos. A tankerület kir. főigaz­gatója : dr. Acsay István, tankerületi kir. főigazgató. A vallásoktatás érseki felügyelője : Báthy László, c. apát, prelátus- kanonok. Érseki főbiztos: Krywald Ottó, pápai prelátus, c. prépost. 2. A tanári testület. a) Igazgató. Dr. Kemenes Illés, bencés áldozópap, oki. r. tanár. Tanította a vallás­tant az I. és a VIII. o., a bölcseletet a VIII. o. Működési éveinek száma 23. b) A tanári testület tagjai. 1. A Szent Benedek-rend tagjai. Blaskovics Piacid, bencés áldozópap, oki. r. tanár. M. é. sz. 18. Hus- vét óta betegszabadságon. Diósi Ákos, bencés áldozópap, oki. r. tanár. Tanította a III. és IV. o. a német nyelvet, a III. o. a fizikát, IV. o. a földrajzot, a IV,, V. és VI. o. a természetrajzot, a VII. és VIII. o. az egészségtant, a VI. o. főnöke. M. é. sz. 10. Horváth Anzelm, bencés áldozópap, oki. r. tanár, a VII. o. főnöke. Tanította az I., III. és V. o. a magyar nyelvet, a III. o. a latin nyelvet, a III. és VI. o. a valtástant. M. é. 4. Dr. Horváth Detre, bencés áldozopap, oki. r. tanár, a VII. o. főnöke. Tanította a II. és VII. o. a földrajzot, a VII. és VIII. o. a történelmet, a VII. o. a vallástant. M. é. sz. 14. László Dániel, bencés áldozópap, igazgató-helyettes, oki. r. tanár. Ta­nította a IV. és VII. o. a magyar nyelvet, a VII. o. a latin nyelvet, az V. o. a vallástant. M. é. sz. 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom