Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1931

14 mennyien a két idős dámának és belátják, hogy jobb, ha arról beszél a diák, hogy hány gólt rúgott a magyar válogatott vasárnap, mint félre­húzódva egy sarokba, a korzó szépeiről, vagy éppen kalandos kamasz­témákról értekeznek egymás között. A fentemlített sportszeretet nem elszigetelt jelenség, nem is csak magyar földön van így, hanem általá­nos, az emberiség minden részénél tapasztalható tömegjelenség. Merev tagadással úgy sem érhetünk el semmit, mert egy ember, vagy néhány, úgy sem tudja megállítani a világ rendjét. Inkább iparkodjunk megismerni, felhasználni a benne lévő értékeket és azt a nevelés szolgálatába állí­tani. Az iskola igyekszik ezen korszellemet kihasználni, módot keres arra, hogy a fejlődésben lévő szervezet megtalálja az iskola keretein belül a sportolási lehetőséget és azt helyes korlátok között iparkodik tartani. A túlzóknak ez a korlátozás nem tetszik, iparkodnak nyakra-főre sportolni, esetleg az iskolán kívül álló sportegyesületekbe húzódni. Ezeket a túlzá­sokat természetesen mi is elitéljük, tilalmazzuk, sőt büntetjük. Mi a spor- tal az ifjú egészségéért foglalkozunk, az ifjút, a magyar jövőnek e drága kincsét akarjuk ápolni. Mi tudjuk, hogy mit bir el a fejlődő test, meddig szabad elmennie a versenyzésben. Mi felelősek vagyunk a gyermek egészségéért, a társadalmi sportegyesületekben pedig sokszor megtörtént már, hogy erején felüli munkát kívánva az ifjútól, testileg tönkre tették- Ezért tiltja a minisztérium ma is a tanulók szereplését a társadalmi sportegyesületekben. A másik ok pedig erkölcsi. Gyerek nem való a fel­nőttek közé. Ezt azt hiszem nem kell bővebben magyaráznom a szü­lők előtt. De vegyük sorra azokat a sportokat, amelyekkel itt az iskolában foglalkozunk. Első a futtball, mert itt hall az ember legtöbb bírálatot mellette és ellene. A legtöbb mama haragszik érte, mert cipőrontó. Ne feledjük el, hogy az utcai cipő nem futballozásra készült. Ha cipőt akar a mama spórolni, úgy vegyen a futballozó fiának futballcipőt, meg fog szűnni az utcai cipő gyors pusztulása. A futball durva és durvaságra nevel. Min­den játékot lehet szépen és durván játszani. Van olyan egyén, kivel kár­tyázni nem lehet leülni, mert egy osztás után már veszekedik. A fut­ballban az egyéniség igen megnyilvánul, ez tény. Tehát egy durva ter­mészetű egyén hamar kimutatja a foga fehérjét. Azért van ott a test­nevelő, vagy a futballbiró, hogy minden szabálytalanságot, tehát durva­ságot is azonnal lefújjon. A futball küzdőjáték, győzelemre törekszik sokszor nehéz fáradságok árán, de gondolkodással. Az egyénnek alá kell vetni magát a közjátéknak, egyéni akcióknak nincs eredményük, csak a közösen kidolgozott helyzet hozza meg a sikert. A folyton vál­tozó helyzetet azonnal fel kell ismernie a játékosnak, azonnal, de elha- tározóan cselekednie kell. tehát kitűnő észtorna is. Egy korlátolt ész­tehetségű egyén jó futballista sohasem lehet. Ez azt is mutatja, hogy a testi teljesítmény mellett jó adag szellemi munkája is van a játékos­nak, azonban oly gyakori a testi és szellemi munka váltakozása egy játék alatt, hogy megerőltetéssel — iskolai mértékkel űzve nem jár, hanem üdít testileg-lelkileg. Természetesen csak addig tűri az iskola a futballt is, ameddig a diáknál nem cél, hanem eszköz a teste és jelleme fejlesztésére. Az atlétikában mind olyan gyakorlatág fordul elő, amelyre az élet­ben szükségünk van, esetleg életünk megmentésére szolgál, mint a futás, ugrás és a különféle dobások. Honvédelmi szempontból és a test álta­

Next

/
Oldalképek
Tartalom