Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1931

Iskola és a sport Az iskolai torna és iskolai sport nem szükséges rossz, amit vég­zünk, mert végezni kell az előírások szerint, hanem annak sokkal mélyebb jelentősége van mind egyéni, mind erkölcsi, mind pedig nemzeti szem­pontból. Abban a régi jó világban, amelyben apáink, vagy még inkább öregapáink éltek, az iskolában nem volt kötelező testgyakorlás, mégis megnőttek az emberek testgyakorlás nélkül is. Miért kell akkor ma any- nyira előtérbe helyezni a testi nevelést, hisz ma is éltet a levegő, erősít a táplálkozás; és az a természetes folyamat hogy a gyermekből lesz az ifjú, ifjúból a férfi, tehát nincs itt semmiféle külön testnevelésre szükség, megnől és megerősödik a gyermek magától is. A régi világban az élet nem kívánt olyan sokat a tanulótól. Nem voltak azok a nehéz életküzdelmek, amik manapság várnak az iskolából az életbe lépőkre. A tudományok, különösen a technika óriási fejlődésen ment át, természetesen megtöltötte a fizikai és vegytani könyveket új anyaggal. Nyelvek nélkül mi, kis nemzet, nem igen boldogulhatunk, kell tehát ide' gén nyelveket is tanulnunk. Hány embert segít jobb kenyérhez a zene?! Tehát ezt sem hanyagolhatjuk el. így aztán mind több és több elméleti tantárgy vonult be az iskolába, amely órák közé aztán, mint felfrissülési órát, beállították a kötelező tornaórát. Jelentős tényező ebben az erköl­csi elem. Ez pedig mind az iskolai, mind az otthoni nevelésnél a szülők és a fiúk legfontosabb érdekeit tekintve a legjelentősebb szempont, hiszen az igazán nem lehet közömbös, hogy milyen jellemű ember lesz a fiú­ból, vájjon testi, lelki szempontból egészséges, tisztavérű ifjú kerül-e ki az iskolából, a szülői házból? Az orvosok és orvosprofesszorok azt mondják, hogy a tizennégy— tizenötéves fiúgyerek elfáradás nélkül ne feküdjék le egy este sem. Ha lefekszik, legyen oly fáradt, hogy azonnal elaludjék, ne legyen ideje ágyban heverészve csapongó képzeletének nem neki való gondolatokkal foglalkozni, mert ez a kor a legveszedelmesebb, itt mindent megnyerhet vagy elveszíthet az ifjú, testileg és lelkileg tönkremehet. Ha azonban a sportokat ebben a korban megszerette, nem kell féltenünk, mert meg­találja szórakozását a kávéházak és lebujokon kívül is. Fültanúja vol­tam egyszer véletlenül két teljesen ismeretlen, meglehetősen idős úri- asszony beszélgetésének. Az egyik azt mondja: „Nem érdekes, hogyha ma két fiatalember találkozik, rendesen előveszik a sportújságot és min­dig csak a sportokról beszélnek. A mi világunkban a fiatalemberek más­ról sem tudtak beszélni, minthogy itt züllöttünk, ott züllöttünk, ez a lány így, ez úgy, szóval bor, kártya és nő !“ Azt hiszem, igazat adnak vala­

Next

/
Oldalképek
Tartalom