Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1911

78 Az alsó osztályok könyvtárának gyarapodása. Vétel útján: Zászlónk. — Kath. Hitterjesztés Lapjai. — Baróti: Ezer év. — Bán fi: Magyar László utazása. — Benedek : Csodalámpa. Hazánk tör­ténete. Honszerző Árpád. Nagyapóéknál. — Bernt: Diák történetek. — Bidrver: Pompéji utolsó napjai. — Burnett: A kis lord. — Cervantes: Don Quijote. — Cooper: Vadölő. — Cox : Görög regék. — Daudet: Egy hajó története. — De Gerando : Az emberiség jótevői. — Dickens: Copperfield Dávid. — Donászy: Arany szalamandra. — Farkas: Mária meséje. — Fodor: Napoleon. — Gaal: Napoleon. Münchhausen. — Jankó: Stanley utazásai. — Jászai: Útirajzok. Jenovay: Vitorlákkal a föld körül. — Jókai: A rózsák szigete. Csataképek. — Hanusz: Dél Európából. Közép Európából. — Havrán: Utazás Keleten. — Hodinka : Tengeren innen, tengeren túl. — Huber: Az Ur Jézus szülőföld­jén. — Kincs : Romok a rom felett. A vadon gyermeke. — Bozóky: Két év kelet Ázsiában. — Krúdy: Ifjúság. — Lendl: Uti levelek két világrészből. — Platz: Tudományos kalandozások. — Salgari: Cserna grófja. Aranymezők királynéja. Kék hegyek kincse. — Sebők: Mackó úr útnak indul. Mennek, mendegélnek. Serényi: Repülőgépen a föld körül. — Sziklay: A Testvérek. — Tarcai: Németvilág Budán. Szent Margit legendás könyve. — Torna: A hegy­aljai diákok. — Bárdos: A gyorsírásról. Gyorsírás-ismétlő könyv. A gyorsírás tanításának módszere. — Bódogh: A gyorsírás rövid története. — Forrai: Fokozatos gyorsírás. — 3 drb gyorsírászati füzetke. — 5 drb gyorsírási filléres könyvtár. Ajándék útján: Dr. Kőrösy: Esztergom. Palkovich G. I. o. t. ajándéka. Köttetett: 44 könyv. Összesen: 61 mű. Könyvek beszerzésére fordított összeg: 334'24 K. 3. Érem- és régiségtár. a) Régiségtár. Vétel: 1 drb. nagyobb és 1 drb. kisebb kőkori edény Kéméndről, orsókövek pecsétlő ugyanonnan ; 1 drb. nagyobb és 1 drb. kisebb bronzkori edény az esztergomi kőlábi dűlőből; a Kis-Duna kotrásánál felszínre került fegyverek, szerszámok (43 drb.) Ajándék: Sinkovits István úr Esztergomból 1 drb. cserép vízvezetéki csövet, lelőhelye a Kenderes, kora a török hódoltság; Börzsönyi Arnold bencés­tanár úr Győrből 5 drb. avarkori pitykét, 1 drb. griffes diszítményű avarkori csatot; Ebner József intéző úr Almásról 3 drb. bronzkori hajtűt, Színek Gábor intéző úr Dinnyéshátról (Hevesmegye), 2 drb. kis urnát, Kempelen A. III. o. t. 1 drb. régi sarkantyút, Scheiber Z. VII. o. t. 1 drb. 17. szdbeli vaskulcsot, Marosi T. V. o. t. 1 drb. régi szekercét, Tamási L. IV. o. t. 1 drb. régi fej

Next

/
Oldalképek
Tartalom