Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1888

55 Deák Ferencz beszédei 3 k. — Szarvas-Simonyi -Magyar nyelvtörté­neti szótár i füz. — Lehr-Riedl Magyar olvasókönyv III. r. — Zichy A. Em­lékbeszéd Fábián Gábor felett (Aj.) — Galgöczy K. Emlékbeszéd Dr. Zla­mál Vilmos felett (Aj.) — Tóth L. Emlékbeszéd Tanárky Gédeon felett (Aj.) — Szilágyi S. Emlékbeszéd Hornyik János felett (Aj.) — Kunitz Ä. Emlék­beszéd Reichardt Henrik V. felett (Aj.) — Bánóczy J. Emlékbeszéd Greguss Ágost felett (Aj.) — Goldziher Emlékbeszéd Fleischer Leberecht Henrik felett (Aj.) — Haynald L. Emlékbeszéd Boissiqr Péter Edmund felett (Aj.) — Simonyi Zs. A nyelvujitás történetéhez (Aj.) — Brassai S. Szórend és accentus (Aj.) — A M. T. Akadémia 1888. évi XLVIII. közgyűlésének tár­gyai (Aj.) — Szemelvények Sujánszky Antal költeményeiből. (Aj.) — Bíidenz L. Nyelvtudományi közlemények XXI. k. 1—2. füz. (Aj.) — Finály H. Hogy is mondják ezt magyarul? (Aj.) — Zelliger A. Esztergom-vármegyei irók. (Aj.) — Halász /. Ugor füzetek IX. szám. Svéd-lap nyelv (Aj.) — Koltai V. Ko­vács Pál élete és működése (Aj. — Récsei V. Vámbéry Ármin élete és tu­dományos működése. (Aj.) — Ihász-Barbarics Magyar nyelvtan. (Aj.) — To­tnor- Váradi Magyar olvasókönyv II. r. (Aj.) — Jancsó-Boros Tanulók Tára 9 fűz. (Aj.) — M. T. Akadémia Almanachja 1889. (Aj.) — Szt.-István-Társ. Almanachja 1889. — Akadémiai Értesítő. (Aj.) — Ó-kori nyelvészet és irodalom: Paidy Real-Encyclopaedie der classischen Alterthumswissenschaft 6 k. — Müller Handbuch der klassischen — Alter­thumswissenschaft 9—13. félkötet. — Ellendt-Genthe Lexicon Sophocleum, — Genthe Index commentationum Sophoclearum. — Hochegger Homeros Iliasa. 2 k. — Pauly Homeros Odyssea 2 k. — Hoffmann Vergilii Maronis Aeneidos epitome. — Csengeri Homeros Odysseaja és Jegyzetek 2 k. — Buch­holz Die homerischen Realien III. k. 1. és 2. rész. — Stallbaiim Piatonis Gorgias.— Stallbaum-Kroschel Piatonis Protagorus. — Stallbaum- IVoJdrab Piatonis Phaedo. — Völker Über homerische Geographie und Weltkunde. — ^^«Beobachtungen ueber den homerischen Sprachgebrauch. — Bozóky A. Gaius római jogi institutiói­nak négy könyve. — Dávid J. Latin-magyar zsebszótár (Aj.) — Dávid-Fo­dor Xenophon Memorabiliainak teljes szótára (Aj.) — Schenkl-Abel Görög elemi olvasókönyv Curtius nyelvtanához (Aj.) — Veress J. Homeros Iliasa 3 ének (Aj.) — Schultz-Dáind kisebb latin nyelvtana (Aj.) — Dávid Latin ol­vasókönyv. (Aj.) — Holziueiszig-Székely Rövid latin nyelvtan és gyakorlókönyv I. és II. oszt. számára. 3 köt. — Jánosi M. T. Cicerónak 1. 2. és 14. Phy­lippicája. (Aj.) — 32 db. fénykép a classika philologiához. Modern nyelvészet és irodalom : J. Kürschner Deutsche National Litteratur 428—508. füz.: Boxberger Lessings Werke VII. k. 3. és 4. füz. VIII. X. XI. XII. k. —- Piper Deutsche Spielmannsdichtung. II. k. — Düntzer Goethes Werke XXI. XXIII. k. — Schröer Goethes Werke X. k. — Vetter Lehrhafte Litteratur des 14. und 15. Jahrhunderts I. k. — Proele Ulringer, Musäus und Müller von Itzehoe 1 k. — Hildebrand Didaktik aus der Zeit der Kreuzzüge i k. — Koch Lenau's Werke 2 k. — Piper Geistliche Dichtung des Mittel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom