Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Esztergom, 1888

64 Kiadás: Tanulók segélyezésére 739 frt 49 kr. Irodai költség 30 „ 37 „ Egyesületi szolga évi díjazása . . 25 „ — „ Összesen 794 frt 86 kr. A bevételi többlet: 399 frt 88 kr. tőkésittetett. Az egyesület vagyona 1888. julius í-én 11566 frt 98 kr. Jelen tanévben tőkésittetett . . 399 „ 88 „ Az egyesület vagy o)ia l88 (j.jul. i-énósszesen 11966 frt 86 kr. A segélyzó' egyesület vagyona 1889. julius 1-én: 1. Az esztergomi takarékpénztárban. 4018. lapszámu 4°/ 0 betéti könyv . . 6704 frt 97 kr. 1300. „ „ „ „ . . 1215 „ 71 „ 3729. „ „ „ „ 528 „ 50 „ 4799. „ „ „ „ . . 41 „ 63 „ 3410. „ „•„„.. 180 „ 55 „ 1849. „ „ (Kollár alap) . . 28 „ — „ Összesen: 8699 frt 36 kr. 2. Értékpapírokban: 36. sz. szölöváltsági kötvény .... 1000 frt — kr. 1730. „ esztergomi ker. s iparbank részv. 100 frt — „ 189. „ eszterg. borászati egyesület részv. 100 „ — „ 98. „ esztergomi takarékp. részvény . 600 „ — „ 54. „ érsekújvári takarékp. részvény . 600 „ — „ 298. „ párkányi takarékp. részvény . . 303 „ — „ 4993. sorsz. 20. sz. vereskereszt egyl. sorsj. 6 „ 50 „ 130, 388 és 30 ; 389 sz. 5% papirj. kötv. (Kollár alap) 172 „ — „ 276, 663. sz. 5% papirj. kötv. (Majer Emil alap) 100 „ — „ 93.793, 95.401. és 216.371 sz. 5% papirj. kötvény . . . 286 „ — „ Összesen: 3267 frt 50 kr. 3. Az egyesület által használatra kiadott könyvkészlet összege 185 m. Dr. mm Samu, Reviclk ci b , —, V" lan,1 SMm l°' Rudolf Mihály, Acsay Ferencz, igazgató. - , . " számvizsgálók, titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom