Bárdos István: Huszonöt éves az Esztergomi Művészek Céhe (Esztergom, 2016)

Képzőművészeti és önkormányzati kapcsolatok

1998-2002 A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnökeként Csernusné Láposi Elza tájékoztatót kért a Céh mű­ködéséről. Az ülésre 1999. március 31-én került sor. Az előterjesztő Kaposi Endre arról tájékoztatta a bizottságot, hogy 2001-ben a 10 éves fennállás alkalmából tematikus kiállítást terveznek Ezredforduló címmel. Szívesen fogadnának, a város segítsége esetén, minden testvérvárosból 1-1 alkotót a Céh ta­gok mellé.146 Ugyanezt a kérést levélben is eljuttatta Andráskó István elnök a Millenniumi Bizottságnak. Válasz nem érkezett. Dr. Könözsy László polgármester 1999. április 29-én kelt levelében felkérte Andráskó István elnököt arra, hogy a Céh nyilvánítson véleményt arról, hogy az Espoo város által felajánlott, fényképekkel is bemutatott két szobor közül melyiket fogadja el a város. A szobrok alkotója: Kari Juva, az espooi „Ma­gyar-Finn Baráti Társaság" tagja. Mindkét szobor anyaga bronz, posztamense gránit. Az egyik szobor lovas alakot ábrázol, a másik szobor női alak. Javaslatot kért továbbá, több lehetőség megjelölésével, a felállítás helyére is. A szobrok ügyében a Céh május 14-én tartott közgyűlésén foglalt állást. Eszerint a négy lehetséges helyszín megjelölésével a lovas kompozíció felállítását javasolták. Javaslatukat a város vezetése figyelmen kívül hagyta, és a női alakot formázó szobrot fogadta el. Posztamensét nem gránitból, hanem Vígh Tamás Városalapító című szobrának letört darabjából alakí­tották ki. A szobor a Városháza belső udvarán kapott helyet. Az együttműködésre való törekvés gesztusaként a város illetékes bizottsága 216/1999. (VI. 02.) KIB határozatában Lekli Szabolcs fényképész Esztergomot bemutató fotóalbumának véleményezéséhez szakértőként kérte fel Bánhidy Lászlót, Major Ákost, az Art Fotográfiai Stúdió vezetőjét, valamint Kaposi Endrét, a Céh titkárát. A Céh 1999 decemberében a Féja Géza Közösségi Házban tartott évzáró kiállításának megnyitóján Csernusné Láposi Elza KIB elnök, a város Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsága díszes oklevelét nyúj­totta át születésnapi meglepetésként két művésznek: Kaposi Endrének és Prunkl Jánosnak.147 A Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság 2000. január 18-án tartott ülésén, az arra meghívott pro­jektgazdák, Kaposi Endre, Cséfalvay Pál és Szabó Károly részvételével, Kaposi Endre előterjesztésében megvitatta az Esztergom 2000 Enciklopédia I. Köztéri alkotások című kiadvány támogatási igényét. Egy­hangú „igen szavazati aránnyal azt a döntést hozza, hogy a költségvetés elfogadása után a támogatás mértékéről döntsön a bizottság. Beck Éva millenniumi irodavezetőt kéri, nézze meg annak lehetőségét, hogy a millenniumi költségvetésből hogyan lehetne támogatást adni az enciklopédia nyomdai költsé­geinek fedezetéhez". (2/2000. (I. 18.) KIB határozat) Ezek a jó szándék jegyében született gesztusok természetesen nem pótolhatták az alapvető felada­tok megoldására irányuló cselekedeteket. Ezeket Kaposi Endre az Esztergom és Vidékében feltett „Mit ér a művészet, ha esztergomi?" kérdésre adott válaszában ekként foglalta össze: „A városnak nincs saját galériája, és nem rendelkezik egyetlen közgyűjtemény tulajdonjogával sem. Ezért aztán minden művé­szeti akció megvalósításakor az intézmények »jóindulatára« támaszkodhat csupán. Ebből adódóan a már hagyományos és kiemelkedő jelentőségű művészeti rendezvények sorsa is bizonytalan. (Pl. Fotó Biennálé, Pasztell Biennálé) [...] A városban élő »hivatásos« művészek céhbe tömörülése egy önvédelmi gesztus volt, de az így nyert önkormányzati támogatás olyan csekély, hogy az évi két kiállítás költségeire sem futja. Egyetlen levelezőlap méretű fekete-fehér katalógusunkat a Nemzeti Kulturális Alap támoga­tásával adtuk ki. A városban műtermek nem épülnek, így új művészek letelepítésére nincsen mód. A fiatal alkotók el­hagyják Esztergomot, az elöregedés már jól érzékelhető. A Céh jövő évi tisztújító közgyűlésén a címben feltett kérdés feltehetően nagy hangsúlyt kap majd."148 2002-2006 A Céh 2004. október 21-én tartott közgyűlésén a városi önkormányzat részéről megjelent Zelenák Zsu­zsa és Nagy Bernadett a 2005. évi együttműködési lehetőségekkel kapcsolatban a következő tájékozta­146 EMC irattára, KIB ülés 1999. márc. 31.: Kaposi Endre tájékoztatója a Céh működéséről 147 Kiállítások. ÉVID, 1999. dec. 9. 49. sz. 5. p. 148 KAPOSI Endre: Varázslabda. „Mit ér a művészet, ha esztergomi?". ÉVID, 2000. febr. 3. 5. sz. 3. p. 40

Next

/
Oldalképek
Tartalom