Bárdos István - Beke Margit (szerk.): Egyházak a változó világban (Esztergom, 1991)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ....................................................................................................................................................l RÖVIDÍTÉSEK........................................................................................................................................2 TÁBLÁK JEGYZÉKE............................................................................................................................2 ELŐADÁSOK S.Em.R. PASKAI LÁSZLÓ MEGNYITÓ................................................................................................................................ 5 P. HORVÁT TIBOR SJ HERMENEUTIKAI PROBLÉMÁK AZ EGYHÁZTÖRTÉNET-ÍRÁSBAN..............................................................7 BOGYAY TAMÁS A KERESZTÉNYSÉG FELVÉTELE MINT FORDULÓPONT..................................................................................13 KUBINYI ANDRÁS AZ EGYHÁZ SZEREPE AZ ORSZÁGOS POLITIKÁBAN ÉS A HONVÉDELEMBEN A KÖZÉPKOR VÉGÉN......................................................................................................................................................19 BENDA KÁLMÁN A REFORMÁCIÓ ÉS A VALLÁSSZABADSÁG ESZMÉJE......................................................................................29 Főt. FABINY TIBOR ev. EVANGÉLIKUS SZELLEMI ÁRAMLATOK FESZÜLTSÉGEI A XVII-XVIII. SZÁZADBAN........................35 BITSKEY ISTVÁN AZ EGYHÁZAK SZEREPE XVI-XVIII. SZÁZADI IRODALMUNK FEJLŐDÉSÉBEN .................................41 Rév. ADRIÁNYI GÁBOR A KATOLIKUS EGYHÁZ HELYZETE ITÁLIÁBAN, FRANCIAORSZÁGBAN, NÉMETORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A XIX. SZÁZADBAN......................................................................................................47 SCWEITZER GÁBOR GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG ELSŐ EMANCIPÁCIÓJA KAPCSÁN (1849) .............55 Sr. BEKE MARGIT SSDN A KATOLIKUS EGYHÁZ TOVÁBBÉLÉSE 1945-4946-BAN.................................................................................67 Főt. LADÁNYI SÁNDOR ref. A REFORMÁTUS EGYHÁZ AII. VILÁGHÁBORÚ UTÁN.....................................................................................75 I. ÁRPÁD KOR JÁKLI ISTVÁN SZENT WOLFGANG REGENSBURGI PÜSPÖK MAGYAR KAPCSOLATAI....................................................«3 UZSOKI ANDRÁS A VESZPRÉMI PÜSPÖKSÉG SZENT MIHÁLY PATROCINIUMA .......................................................................87 GERICS JÓZSEF A MAGYAR KIRÁLY EGYHÁZI VAGYONHOZ VALÓ VISZONYÁNAK EGY ÁTMENETI SZAKASZA A KORAI ÁRPÁD-KORBAN...................................................................................................................91 LADÁNYI ERZSÉBET SZENT ISTVÁN "APOSTOLI KÖVETSÉGÉNEK" EGYIK KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGI ÉRTELMEZÉSÉRŐL..........................................................................................................................................................95 RÁCZ LAJOS EGYHÁZ - ÁLLAM - KÖZIGAZGATÁS.....................................................................................................................99 I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom