Bene Lajos (szerk.): Magyar tanítók évkönyve 1940-41 (Budapest, 1940)

Magyarországi tanítók névjegyzéke

bet áll. kis., Korbáss Róza 24, Varjasy László 8. MIHÁLYGERGE. Róm. kát.: Erber Margit 32, Kelemen József s. 2. MOHORA. Róm. kát.: Theiner E.4s?]ó ig. körz. isk. felügyelő 31, Madura Mihály 18. Ág. h. ev.: Nádasdi József—35. NAGYBÁRKÁNY. Róni, k7t7?~Biéz3 Eerenc T8. NAGYKÖKÉNYES. Róm. kát.: Tótliné Kovács Ilona 33, Tóth Lajos 34. NAGYLÓC. Róni. kát.: Budinszky Anna 19, Hádra Ferenc s. 3, Fóldváry Kálmán 10, Králik Ist­ván s. NAGYOROSZI. Róm. kát.: Aubermann Ella 23, Rakonczai Antal S; 2, -dr,...£Ii)ga Tibor ig. 10, Glatz Ferenc 26. NENTI. Róftr.—katr. Túlesik Endre ig. 37T vásárhelyi Erzsébet 28, Kajárik Sándor 10. Horthy-bánya- telep. Társ.: Schiffer Theodóra 21, Rusznyák Malvina 6, Verle János 18. NÉZSA. Róm. kát.: Zachár János 31, Bacsó Béla 17, Szkalka Ilona s. 1. NÓGRÁD. Róm. kát.: Simóné Olajkár Júlia 31, Német Pál 4, Bényi Endre ig. 30. Ág. h. ev.: Papp János 30. NÓGRÁDKÖVESD. Róm. kát.: _Ro.d- Jipszky—Lajos 20, Koppányné Bózóky Erzsébet s. 1. NÓGRADMARCALr All.: Stajnpa y~B é 1 a 22, Erdős Barnabás 7. NÓGRÁDMEGYER. Róm. kát.: Gzeglédy László~7, Kosa Zoltán h., Dénes Sarolta kis., Schramák Ágos­ton 28. NÓGRÁDSÁP. Róm. kát.: Solt Lajos 12, Soltné Vuits Mária 11, Komor János 9. NÓGRÁDSIPEK. Róm. kát.: Oravecz Istvánné 15, Oravecz István. NÖGRÁDSZAKÁLL. Róm. kát.: Rosta Karolin 29, Havassy János 23. NÓGRÁDVERÖCZE. Róm. kát.: vitéz Tárná József ig. 3D," Mészárolfné Kemény Éva 11, Rubovszky István 19. Ref.: Csele József 34. NŐTINCS. Róm. kát.: Baloghné Elchlinger Irén 11, Balogh László 23. ŐRHALOM. Róm. kát.: Mainone Sarolta s. 2, Bérezés György 6, IjLa vassy László ig. 17. ŐSAGÁRD. Ág. h. ev.: Fehér Antal 10. PALOTÁS. Róm. kát.: Bergné Gyenes Margit 18, Kovács Béla 11, Kovács Károly ig. 26. Kült. Páltelek- puszta. Róm. kát.: Némethy Valéria 15. PATAK. Róm. kát.: Mohay Dezső 3ß, Gqleta...Margit 14, Mohay Béla ig., Érdi Sándor h. PATVARCT'Róm. kát.: Arató János s. Á^T'TT ev.: Gál János 35. PENC. Róm. kát.: SzikraPTsTVárr-lS, Szikrainé Volarik Margit 'Ti. Ág. h. ev. Aradi István s. 2. PILINY. Róm. kát.: Rákóczy Ilona 31, Szokoly Sándor ig. 18. PO- GONY. Róm. kát.: Minya Margit 10. Rudda György 13. PUSZTABEREKI. Róm. kát.: ^Mosoim László 13. RÁD. Róm. kát.: Lackovichné Begyáts Jolán 39, Őrhegyi István 44. A-g. h. ev.: Boór László 6. RÉTSÁG. Áll.: Kiss József 9. Róm. kát.: Müller Ottó 4, Palánki Aladár 18. RIMÓC. Róm. kát.: Balogh Irén 11, Apáthyné VelsmszITv Katalin íl, Radványi Lajos- ig. 21,^ Králik AndüL. 12. ROMHÁNY. Róm. kát.: SebestyéHTBélá 32rCseténé Molnár Ilona 26, Béla Miklós 8, Tornor FerenTT'^P'SAfcGt^' TARJÁN. I. sz. áll.: Kovács Géza ig., Chmely Ilona, dr? Tamáskovitsné Székely Kornélia, Csobay Ilona. II. sz. álH—ftúr^RTTSzti Béla 12, Steiner Jenő h., Fekete Gyula ig. 22, Bartáné Kinder Irén 22. Seress Teréz. II. sz. áll. leány: ntrrcrosné Latkóczy Ilona, Mezichardszkv Márta 24, Hu­ny árné Csép Mária 31, Oláh Margit 14, Nagy Antal ig. 26, Kovács Ilopa s. 4. III. sz. körz. áll.: Korompay Kálmán ig., KoklaluSy Lajos 33, Toma- payné Lukács Gabriella 30, Kékkői Lóránt 6, Seres Terézia 23, Bene Anna 23, Szöllősiné Mező Irén 10, Heinisch Jolán 5, Gedőcziné Kiss Mária 16, Csetneki Ilona h. Társ.: Surányiné Bartholy Klára 9, Bauer Irén 25, Paksy Árpád 27, Wabroschné Henter Irén 9, Visnovszky László 7, Di- viaczky Márta 10, Boroviczény Nándor 19, SchörilT Gusztáv körz. isk. fel­ügyelő 37, Nagy Béla 21. Bo^ys Gábor 6, Surányi Alajos 11, Bedő Albert 14, Danis Margit 16, ^Rőder AllrécT’tft., körz. iskola-felügyelő 30, Váll. mag.: Küllő Gizella 25, Blanár Sándor ig. 36, özv. Mártonné Bechine Ilona 20, Kovács Vince 21, Visnovszkv Zoltán s. 3, Húnyár Ádám ig. btárs. tanügyi előadó 32. Kült. Forgács-bányafelep. Társ.: Daubnerné Kimpián Margit, Thaisz Aladár ig. 22, Salgóbányatelep. Társ.: Szijjártó János 8, Schnell Gyula 33. Somlyó-bányatelep. Váll. mag.: Pálfy Kárqly 12. Ság- újfalu. Róm. kát.: Tóth József h., Radics Sándor ig. 2f. SÁMSON- HÁZA. Ág. h. ev.: Nándorfi Géza 9. SOMOSKŐ. Róm. kát.: Herrieh Jó­zsef 7, Kozákovits Mária kis. SOMOSKŐÚJFALU. All.: Herczeg Ilona 11, Pelczer Irma h., Gedeon Ödön ig. 15, Czégény Sándor 2, Jakab Ernő 5,

Next

/
Oldalképek
Tartalom