Orvos sírok az esztergomi Belvárosi temetőben - Kolos füzetek (Esztergom, 2018)

A kiadvány megjelenését támogatta Esztergom Város Önkormányzata Pulmo-Bel Kft. Borító terv: Peternák Zoltán ISSN 2064-2792 Kiadja a PULMO-BEL Bt., 2500 Esztergom, Hunyadi u Felelős szerkesztő: dr. Osvai László Készült: „SPORI PRINT VINCZE” Kft. Esztergom, Felelős vezető: Vincze Ferenc Tördelés: Sáska Éva www.sporiprintv.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom