Nemeskéry Edvin: Szent István gyógyszertár monográfiája

6t$ SZENT ISTVÁN (2/9-es) GYÓGYSZERTÁR MONOGRÁFIÁJA A gyógyszertár történetének legfontosabb forrása az a levéltári anyag, amely 1707-től őrzi a városi jegyzőkönyveket, házvételeket, és az adófizetést is. Az esztergomi királyi város, azaz a mai belváros polgárságának történetét az Eperjessy térkép és jegyzék szerint tudjuk nyomon követni. A mai Kossuth Lajos út 1 sz. (amely 1988-ig volt gyógyszertár) az Eperjessy jegyzékben a 112. számot viselte. A mellette lévő mai Széchenyi tér 23 sz. (amely most a Galéria) a 113-as számot viselte. A mai Kossuth L. 1 sz., vagyis a "sarokház" patikatörténete mutatja a városiasodás igényét. 1727. december 31-én a Helytartótanács leiratot intéz az akkori városi tanácshoz, hogy tegyen jelentést: "Ki és milyen orvosságokat árusítanak". Ekkor a tanács egy győri orvost bíz meg a jelentéstétellel, ami azt bizonyítja, hogy ez idő tájt a városnak még nem volt orvosa. 1757-ben Esztergom városi orvosa Tomacsek Péter jelenti, hogy patika még nincs, csak orvos és bába működik. 1758. december 22-én jelentik először, hogy van már patika az "Arany Griffhez”, de a tulajdonos neve nélkül. Ekkor egy gyógyszerész, egy segéd, egy inas dolgozott a patikában, és az orvossal együtt az iparos céhekhez tartoztak. A I, , í Vj »V, ' K

Next

/
Oldalképek
Tartalom