Szállási Árpád: Az 1831-es kolera év-Esztergom vármegyében - Különlenyomat az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményeiből (1964)

ADATTÁR Az 1831-es kolera-év Esztergom vármegyében Amikor Bugát Pál „medicus dirigens” 1831. június 13-án Tisza- újlakon megszemlélte Rakovszki Constantin máramarosi tutajkor­mányos kiszikkadt holttestét, és causa mortisként a félelmetes hírű Cholera orientálist jelölte meg, elkezdődött a „napkeleti epemirigy”- járvány magyarországi haláltánca. A védekezés megszervezésével megbízott helytartótanács (Consilium Regium Locum-tenentiale Hungaricum) már ezt megelőzően fontos intézkedéseket tett a jár­vány kitörésének megakadályozására. Elrendelte Galícia felől a katonai határzárlatot, valamint még 1830. dec. 21-én a budai nyom­dában sokszorosított „tájékoztató-utasító” lapokat küldtek szét az „egészségre ügyelő” hivataloknak, Lenhossék Mihály országos köz­egészségügyi referens javaslatára. Lenhossék megfigyelései és intézkedései a maga idejében minta­szerűek voltak. Bár Bécs is küldött megfigyelőt Galíciába Köstler dr. személyében, hogy tanulmányozza az eddig ismeretlen betegség tulajdonságait. Az óvatos Burg illetékesei mégsem Köstler jelen­tése alapján tettek lépéseket a kolera betörése ellen. Köstler szerint ugyanis ezt az enterális kórképet a gabonalisztbe őrölt vad magvak (Lolium temulentum) mérgei okozzák, tehát a betegség non con­tagiosa természetű. E jelentés ellenére mégis elrendelték az „itteni uralkodó betegség végett a Bécsbe menni akaróknak utazó levél kiadása tiltatik”... valamint az Ausztria és „Burkusország” felé hajtandó marhacsordákat a határállomáson történő átadás előtt többször át kell hajtani folyóvizeken. A katonai határzárlat, majd az útközben felállított „lineák, cor- donok és fabódés veszteglőhelyek” ellenére a Bugát Pál első esete után 1 hónap múlva már Pesten „dühösködik a napkeleti epemirigy- kór”, tetőfokát a kánikula idején érte el, mivel ez az időszak ked­vez legjobban az akkor még teljesen ismeretlen koleravibrióknak. Pest után egy hét múlva már a szomszédos Esztergom vármegyében is felüti a fejét a pusztító járvány. Első áldozata egy Budáról Esz­tergomba jött férfi volt. A megyei védelmi tanácselnök Ürményi Helischer József Városi Könyvtár Esztergom 315

Next

/
Oldalképek
Tartalom