Dobay Pál: Emlékhelyek a Pilisszentkereszti Erdészet területén - Kézirat (Pilisszentkereszt, 1998)

2 Csob-2 A/. emlékhely meiuicvczcsc: 1 lelve: Ldn'isn: Kinek, illetve minek <\v. emlé­kére állító Iliik? Alkutok«!: Küvéb fclietiv- zések: A dnll ü ji SZENTKÚT /Csobánkai/ Csobánka 22. erdőtag É-i szélén. Az 1844-ben épitett és 1938-ban átépített kápolnát mint­egy 20 éve bővitették és felújították Kapcsándi Béla Zsigmond helyi bencés plébános kezdeményezésére és tevé­keny részvételével. A szépen berendezett erdei kápolna mellett harangláb /harangokkal/ és kőlépcső-lejárat ta­lálható a szomszédos foglalt forráshoz. A forrás fölötti grotta, benne Mária-szoborral, szintén 1938-ból való. A hagyomány szerint 1842-ben egy erre legeltető pásztor­nak MÁRIA-jelenése volt itt, miközben állatait itatta a forrásnál. A rendkívüli hirre a falu népe is kijött, és a betegek váratlanul meggyógyultak. Rövidesen egyre többen, sőt a mai napig felkeresik e kedves helyet imád­kozni, pihenni és gyógyulást remélni, a forrás vizének csodatevő erőt tulajdonítva. A helyi lakosság, az Erdészet és főleg a pesti zarándo­kok rendben tartják, de a vandál pusztítás sajnos e ke­gyeleti helyet sem kíméli /Haranglopás, tetőcserép-össze- törés, rongálás, szemetelés/. Környékszerte ismert, kedvelt búcsújáró- és kegyhely. Különösen a budapesti fiatal családok látogatják szíve­sen. Dátum: Psztkereszt, 1998. nov. (A félve telező)

Next

/
Oldalképek
Tartalom