Ügykezelési szabályok az esztergom kir. városi … hus és bor fogyasztási adójának kezelése tárgyában (1877)

AZ ESZTERGOM KIR. VÁROSI., i! TOVÁBBÁ SZ.-TAMÁS, ÉRSEKVlZl VÁROS ÉS SZ.-GYÖRGY MEZŐ VÁROSOK HÚS ÉS BOR FOGYASZTÁSI ADÓJÁNAK SZTERGOM, 1877. NYOMATOTT HORÁK JGYEDNÉL, ÜGYKEZELÉS! SZABÁLYOK KI2ÜLIÍI “rÁfíE'/ABAi'J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom