Esztergomi Nagyboldogasszonyi ünnepi hét aug. 10-18. - Tájékoztató (1935)

MAGYAR TESTVÉREK ! Esztergom szab. kir. város, a magyar állami­ság bölcsője, Szent István királyunk szülőhelye, ünnepi lélekkel vár mindnyájatokat a Nagyboldog­asszony i ünnepi héten, augusztus 10—18-án nemzeti zarándoklatra. Az esztergomi Várhegy az ezeréves magyar múltból kitárta régi nagyságunk és dicsőségünk legdrágább gyöngyét, Árpádházi-királyaink palo­táját, a világot bámulatra ragadó nagyszerű érté­keivel. Az Esztergomi Főszékesegyház Bucsu-ünnepe Nagyboldogasszony napja augusztus 15-ike hív Benneteket, eltiport, nagyon szenvedő, de újabb magyar életért küzdő magyarokat, hogy iderazán- doklástok a Szent István birodalom Védasszonya előtt esdő könyörgéssé váljék az ezeréves magyar határokért. Magyar Apák és Anyák! Jöjjetek ide mindnyájan s az évezredes ma­gyar múlt dicsőségének szemlélete sugalljon Ben­neteket a Haza iránti forró szeretetre. Vezessétek ide gyermekeiteket, hogy a Szent-Istváni biroda­lom dicsőségén elmerengve, ihlesse meg őket a magyar nemzeti gondolat munkálásának mindent legyőző ereje. , Az esztergomi Várhegyről int felétek a múlt, a szebb magyar jövő felé! Esztergom, 1935. augusztus 1. Glatz Gyula polgármester

Next

/
Oldalképek
Tartalom