Schematismus venerabilis cleri archidioecesis Strigoniensis (1929)

4' Buday Péter világi, Cziky Vilmos esztergomi főegylmi. á 1 (1 p., szentszéki tanácsos, Gácsér Endre esztergomi főegyhm. áldp., pápai kamarás, Gyom lay László dr. világi, Monti Jenő dr., szatmári egyhm. áldp., Hudyma Emil esztergomi főegyhm. áldp., szentszéki tanácsos, h. igazgató, Istvánfi József dr. szombathelyi egyhm. áldp., Martényi Elemér esztergomi főegyhm. áldp., szentszéki tanácsos, Reichl Sándor világi, Sárosi Ödön világi, Schinner Lajos dr. esztergomi főegyhm. áldp., szentszéki tanácsos, Schwarz-Eggenhofer Artúr dr. esztergomi főegyhm. áldp., Thym Adolf esztergomi főegyhm. áldp., szentszéki tanácsos, Weinmann Sándor dr., esztergomi főegyházmegyei áldp., szentszéki tanácsos. Növendékek száma: 331. 2. Szentbenedekrendi Szent István kát. gimnázium. (Esztergom. Telefon : 46.) Mattyasóvszky Kasszián dr. igazgató. Balogh Albin dr., Blaskovics Piacid, Diósi Ákos, Laky Vilmos dr., Heckenast Kolos dr., Hellebrand Béla (világi), László Dániel, Molnár Ervin, Saly Arnulf dr., Sarang K. Péter, Schaller Mátyás, Serédi Dénes, Szentkirályi Márton, Tihanyi Miklós, Werner Gyula (világi). Növendékek száma: 611. 3. Szentbenedekrendi Szent Benedek kát. reálgimnázium. (Budapest, VIII. Baross-utca 62. Telefon: J. 343—55.) K e m e n e s Illés dr. igazgató. Alfay Pongrác, Borbély Kamill, Dobrovich Ágoston dr., Esztergálos Tibor, Horváth Kandid, Karle Sándor, Kovács Arisztid, Nagy Julián, Szúnyogh Xavér dr. Növendékek száma: 360. — Osztályok és tantermek száma: 6. 4. Ciszterci-rendi Szent Imre gimnázium. (Budapest, I. Váli-utca 1. Telefon : J. 399—14.) Bittér Illés dr., kir. főigazgató, apát, igazgató. Bosnyák Pongrác, Brisits Frigyes dr. Csehy Alfonz, Düppong Mihály (világi), Hadarits Vendel, Kühn Szaniszló, Lovas Ambró, Magdics Gáspár, Nagy Nándor, (világi), Nemes Tivadar, Oppermann Balduin dr., Rajeczky Benjamin dr., Schilling Rogér, Schwartz Elemér, dr., Székely Oszkár dr., Véghelyi Zoltán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom