Közigazgatásilag egyelőre egyesített Komárom-Esztergom vármegyék és Komárom és Esztergom városok - A mai Magyarország vármegyéinek általános ismertetője X. (1926)

Nyugdíj egy., Magyar Turista egy., Méhészkor, Molnárszöv., „Move“ főoszt., „Move“ főcsoportja, „Move“ sport egy., „Move“ Hajós egy., Nővédelmi hiv., „NyUKOSZ“., Orsz. Földmiv. Szöv., Patronage egy., Polgári egy., Ref. Kereszty. Ifj. egy., Régészeti és Történelmi Társ., Szent Erzsébet Jótékony egy., Szent Györgymezői Kath. Olvasókör, Mária Leányok Társ., Temetkezési egy., Szent István Szöv., Vízivárosi Kath. Po'g. kör., Széchény Kaszinó, Szociális Misszió Társ., Vöröskereszt egy. — Hírlapok, Zeitungen: „Esztergom“; főszerk., Oberredakt.Hámor Imre. „Esztergom és Vidéke“; túl., Eig.: Laiszky Kázmér. Esztergom Évlapjai“; szerkesztő, Redakteur: Sinka Ferenc Pál. — Kereskedelmi és Iparvállalatok, Handels und Industrieunternehmun­gen: Borászati Egyes. R. T., WeinhandelsA. G.; ein,, Pres.: Bleszl Ferenc. Első Magy. Ált. Bizt.Társ.. Assekuranzgesellsch.; főfelügy., Oberinsp.: Schmidt József. Esztergomi Behozatali és Kiviteli R T., Import u. Export A. G.; ein., Pres.: Bleszl Ferenc. Esztergomi Faipari és Fakereskedelmi R. T., Holzindustrie u. Handels A.G.; ein., Pres.: Kornháber Samu. Esztergomi Fogy. és Ért. Szöv., Konsumgenossen­schaft; ein., Pres.: Mátéffy Viktor (Gyümölcs Ért. Szöv. is). Esztergomi Keresk. és Iparbank R. T., Handels u. Industriebank; ig., Dir.: dr. Groh József. Esztergomi Közüzemi R. T., Gemeindebetrieb A. G.; ein., Pres.: Mátéffy Viktor. Esztergom-Szászvárosi Köszénbánya R. T. Esztergomi Bányá­szata (Dorog), Kohlenbergwerk A. G.; ig.. Dir.: Schmidt Sándor m. kir. bányaügvi főtan. Esztergomi Takarékpénztár, Sparkassa; el., Prés.: Bleszl Ferenc. Esztergom-Vidéki Hitelbank R. T., Kreditbank A. G.; ein., Pres.; dr. Fehér Gyula. Esztergom és Vidéke Hitelszöv., mint az 0. K. H tagja, Kredit­genossenschaft; ein., Pres.: Jakus János. Foncióre Ált. Biztosító Intézet, Ver- sicherungsgesellsch.; vezértitkár, Generalsekretär: Lenkei Emil. Heischmann Ferenc Szappangyár R. T. Seifenfabrik A. G.; vezérig., Generaldir.: Heisch­mann Ferenc. Hercegprímási és Eggenhoffer-féle Egyesült Téglagyárak R. T., Ziegelfabrik. Tégla-, cserép-és Fayencegyára, Ziegel-, Dachziegel- u. Fayence­fabrik; ig., Dir.: Klein Sándor. Hercegprímási Vasöntöde és Gépgyár, Éisen- giesserei u. Maschienenfabrik; vezető, Leiter: Petz Lajos. Hitelbank Malom - üzeme, Mühlenbetrieb: üzemvezető, Betriebsleiter: vitéz Turcsánvi Ernő. „Hun­gária“ Biztosító R. T. Versicherungs A. G.; titkár, Sekretär: Paczolay Imre. Knorr János Vasöntöde és Gépgyár, Eisengiesserei u. Maschienenfabrik. Kályha- ós Cserépedénygyár, Ofen- u. Tongeschirrfabrik; túl., Eig.: Magyarv László. Nemzeti Hitelintézet, Kreditanstalt (fiók); ig., Dir.: Gyulay Endre. Rhomberg Müvek R. T„ Rhomberg Verke A. G.; ügyv. ig., Dir.: Farkas Jenő, ifj. Matus Gyula. Rottár Gyógyáru R. T. Heilwaren A. G.; ein., Pres.: Bleszl Ferenc. Sághy és Tsa. Kötő-Szövőgyár. Strick u. Wirkwarenfabrik; vezető, Leiter: Ujjady Béla. Till József Réz , Vasöntöde és Gépgyár, Kupfer-, Eisengiesserei- u. Maschienenfabrik. Wascha és Tsa. Mechanikai Szövőgyár, Textilfabrik; ig., Dir.: Wascha József. Weisz Mihály Agyagedóny- és Kályhagyár, Ton- £ geschirr u. Ofenfabrik. — Kereskedők és iparosok, Kauf- und Gewerbeleute. Bérkocsitulajdonosok, Mietwageneigentümer: Adorján József és István, Bándor István, Bangó Lajos, Kóják József, Ladányi Istv.-né, Merényi Izid., Nagy Jenőné, Porubszky Mihály, Schwartz Testv., ifj. Schweitzer Lajos, Tóth János, Üjvári Lajos, Zsák Mihály. Borkereskedők, Weinhändler; Bmtsy Jenő és Stern Sándor (nagyban), Lőwy Lajos (kiméréssel), Stern Márk, Török Imre. Borkereskedők, Lederhändler: Deutsch Károly, Duchs Gyula, Rosen­berger Sámuel, Stromf Ignác. Bútorkereskedők, Möbelhändler: Hirsch Izidor, Schwarz Lajos. Cukrászok, Zuckerbäcker: Búkor József, Farnadi Endre, Szatz- lauer Gyula. Cseléd- helyszerzök és munkaközvetítők, Dienstboten- u. Arbeits- vermittl.: Csemmiczky Jánosné, Hentzi Gáborné. Déligyümölcsker., Obsthändl.: — 54 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom