Közigazgatásilag egyelőre egyesített Komárom-Esztergom vármegyék és Komárom és Esztergom városok - A mai Magyarország vármegyéinek általános ismertetője X. (1926)

uAl A Hercegprímás ő Eminenciájának udvari szállítója. Vörös József fűszer-, csemege-, bor-, tea- és rum-üzlete Esztergom ALAPÍTVA: 1859. Szlezáh László harang-ércöntőde, harang­felszerelés és haranglábgyár. * Az 1900. évi párisi világ, 1921. és 1923, évi vas- és gépipari kiállításon arany­éremmel kitüntetve. Számos egyházi elismerfilevél. TELEFON! 139—62. Budapest VI., Frangepán-utca 77. (Saját házában) A nyuga'i p. u -tói induló B.Ü.E. vasút .órház* megállóhely. A. B. C. J. kocsikkal. &>­-S Műszaki Kereskedők Lapja közgazdasági szaklap. Felelés szerkesztő és kiadótulajdonos: SCHUBERT ANDOR. Megjelenik minden hó 1. és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI, Podmaniczky-utca 55. Telefon : 122—14. Közli az összes fontosabb műszaki cikkek, szerszámok, olajok, benzin, petróleum stb. mindenkori napi árait. A bel- és külföldi piacok helyzetéről tárgyilagos jelentéseket közöl, melynek alapján a beszerzéseket a legelőnyösebben irányíthatja. fi Rnr7Ptf mellékletében bármilyen gépet, vagy üzemi be- ^iTlUoAdnl DU1Z.C rendezéseket használt, vagy új állapotban meg­talál, melyeket alkalmi áron vásárolhat. &>­Ha bármilyen gépe, (kazán, cséplő stb.) eladó, közölje velünk Írásban, e rovatunk útján eladjuk. Kérjen ingyen mutatványszámot!-cá Jílereur Sérautó-Uzem Telefon: 191—46. Sürgönyeim: Lnxauto. Telefon: 48—21. VI., Gróf Zichy Je nő-utca 11. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom