Kórházaink névadói és az építés legfőbb támogatói II. - Kolos füzetek (2016)

6 n IQilsi KÓRHAZAINK NÉVADÓI ÉS AZ ÉPÍTÉS LEGFŐBB TÁMOGATÓI EZEN KÓRHÁZ ÉPÍTÉSÉT LEHETŐVÉ TETTÉK NAGYLELKŰ ADO­MÁNYAIKKAL A KÖVETKEZŐ ÁGYALAPÍTÓK: VASZARY KOLOS bíbornok herczegprimás 50 000 korona adományával és évi 2 000 korona hozzájárulásával ESZTERGOMI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 40 000 korona ESZTERGOM VÁRMEGYE törvényhatósága betegápolási alapja 2/3-ának a kórház alapjainak átengedésével összesen 29 245 korona 51 fillér ESZTERGOM FŐKÁPTALAN 14 000 korona ESZTERGOM SZAB. KIR. VÁROS a 10 000 korona értékű telek átadásával LUCENBACHER PÁL 7000 korona adomány és hagyományával BOLTIZÁRJÓZSEF 2600 korona adományával özv. HAUBENTHALLER JÁNOSNÉ szül. TIMANÓCZY ANNA 2 020 korona ha­gyományával GRÓF CSÁKY KÁROLY 2 000 korona id. EGGENHOFFER JÓZSEF 2 000 korona ESZTERGOMI CHEVRA KADISA 2 000 korona ESZTERGOMI IZR. HITKÖZSÉG 2 000 korona ESZTERGOMI KERESKEDELMI és IPARBANK 2 000 korona GRAFFL JÁNOS 2 000 korona DR. HORN KÁROLY és neje szül. ZAHN MALVIN 2 000 korona GRÓF MAJLÁTH GYÖRGY 2 000 korona PÓR ANTAL 2 000 korona DR. WALTER GYULA 2 000 korona adományával, és ezen ágyalapítókon kívül sok nemeslelkű adakozó kisebb-nagyobb adományokkal, melyek a fentebbiekkel összesen 19 504 korona 83 fillért tettek ki, miből az Erzsébet jótékony nőegylet hölgyei jelesül: Andrássy Jánosné Bleszl Ferencné Büttner Róbertné Csupor Istvánné Frey Ferenczné özv. Hajas Simonné Hamar Árpádné özv.Laczkó Pálné Magos Sándorné Magurányi Józsefné Marosi Józsefné özv. Mészáros Károlyné Niedermann Józsefné Rapcsák Imréné Reviczky Gáborné özv.Szvoboda Románná Tónai Pálné és özv. Subcsek Mihályné 9 228 korona 96 fillért gyűjtöttek és néhai Dr. Mátray Ferenc volt kórházigazgató főorvos egy hangverseny rendezésével 2 842 korona 86 fillért szerzett.-, Isten áldása legyen ezen intézményen ésjótevőin! Helischer József Városi Könyvtár Esztergom 88383

Next

/
Oldalképek
Tartalom