Szeder Balázs: Komárom-Esztergom megye rövid ipar- és techikatörténete (1991)

- 14 * ROZLOZSNIK P.-SCHRÉTER Z.-TELEGDI ROTH K./1922/ hz esztergomvidéki szénterület bányaföldtani viszonyai. A Magy.Kir.Földt.Int.Kiadványa 1922. HUSZAR Lajos A budai pénzverés története a középkorban.Bp.1958. Huszár Lajos hz esztergomi középkori pénzverde.Kom.megyei múzeumok közl.l. Tata. 1968. ifj.FEHÉR Géza Esztergomi török vörösrézedények.A középkori ötvösség. Kom.megyei múzeumok közi. 1. Tata 1968. VILLÁNYI Szaniszló: Néhány lap Esztergom város és megye múltjából.Esztergom. 1891. s ThKATS Sándor A magyar malom. Századok.19o7. JAKUS Lajos ' v Tata vára és malma 1586-ban. Tata 1937. ifj.FEHÉR G. -P-hRADI N. XVII. századi magyarországi török iparok.Esztergom Évlapjai i960. KaPOSSY János Magyarországi ötvösök a XVIII-XIX.században. Bp«193Á. VILLÁNYI Szaniszló Három évtized í-sztergom megye és város múltjából /168A-171A/ Esztergom.1892. LETTRICH Edith: Esztergom népességének és társadalmi rétegeződésének alakulása a XVIII. sz.első felében.Komárom megyei múzeumi közl.l. 1968.

Next

/
Oldalképek
Tartalom