Szeder Balázs: Komárom-Esztergom megye rövid ipar- és techikatörténete (1991)

- 15 ­LETTRICH E. Esztergom népességszámának és társadalmi rétegződésének ala­kulása 1755-19A9-ig. Demográfia, 1959.4.sz. Dr.KÖRMENDI Géza Tatai vízimalmok.Esztergom ipartörténete,Esztergom évlapjai, 1985.- LETTRICH Edit Esztergom a dorogi iparvidék városa,Földrajzi tanulmányok 3. Akadémiai Kiadó Bp. 1965. BOROVSZKY Samu Magyarország vármegyéi és városai.Esztergom vármegye. Komárom vármegye. Országos Monográfiái Társaság. Bp,191o. BaROS Kálmán az esztergomi iparoscéhek /doktori értekezés/Fővárosi Nyomda Rt. Budapest .1932*. NAGYBAKÓI Péter a céhkataszter kiegészítése a publikált céhlevelekkel.MTa-VEhB. Értesítő. 1977. ORTUTAY andrás Az esztergomi kézművesek gazdasági ereje a XVIII-XIX.században VEAB Értesítő:. 1977. VISSY Zsuzsa Gazdasági élet a reformkor küszöbén.Ezeréves Esztergom sorozat. BEREND T.Iván-RANKI György: a magyar gazdaság száz éve.Kossuth és Közgazd.és Jogi Kiadó,Bp. BaJÁK István 6o éves a SZIM Esztergomi Marógépgyára.Esztergom Évlapjai.1979. KÁNTOR József a relégyár története Esztergomban. 1981. Esztergom.Szerzői péld.

Next

/
Oldalképek
Tartalom